pexels rodnae productions 7821937

Jargonul din contracte: ce sunt toți termenii ăia de pe acolo

4 minute • Oana Trifan • 02 decembrie 2022


Ai citit vreodată un contract cap-coadă? Începând de la preambul până la modalitatea de soluționare a litigiilor?

Probabil că nu. Motivul?

Mulți termeni poate prea tehnici, definiții, fraze lungi, explicații, multe articole.

Un dicționar al termenilor pe care îi regăsim în general în contracte s-ar putea să-ți fie de folos.

 1. Preambul (conform DEX: Parte introductivă a unui act important, a unui tratat internațional, care lămurește utilitatea sau necesitatea lui sau care prezintă sumar dispozițiile lui generale; expunere de motive) = desemnează chiar partea din contract în care sunt explicați unii termeni.
 2. GDPR = protecția datelor cu caracter personal. De obicei există o secțiune specială referitoare la protecția datelor cu caracter personal, în care părțile își dau acordul ca datele lor să fie stocate într-o bază de date.
 3. Confidențial/clauză de confidențialitate = se prevede în unele contracte pentru a proteja informațiile pe care părțile le oferă, practicile utilizate, prețurile folosite etc.
 4. Forța majoră/caz fortuit = evenimente care influențează obligațiile părților/care pot determina încetarea contractului/întreruperea anumitor termene (ex. din cauza condițiilor meteo, un transportator nu reușește să livreze mărfurile la timp – este un caz fortuit, care-l va exonera de obligația de a reduce prețul pentru că nu s-a încadrat în termen).
 5. Daune și despăgubiri = sume de bani percepute pentru încălcarea unor obligații contractuale sau întârzierea în executarea unor obligații (ex. se percep penalități de întârziere (adică niște bani în plus) dacă se depășește cu 30 zile termenul de plată a chiriei).
 6. Jurisdicție/instanța competentă = determină instanța la care părțile se vor adresa în cazul în care apar neînțelegeri privind executarea contractului.
 7. Remedii = mijloace legale pe care o parte le are la dispoziție dacă cealaltă încalcă contractul (despăgubiri, restituirea prestațiilor, repunere în situația anterioară etc.)
 8. Garanții = mijloace prin care o parte garantează că un anumit fapt este adevărat/legal/conform (constructorul garantează faptul că imobilul nu are niciun defect de construcție/structură)
 9. Rezilierea contractului = modalități prin care contractul poate înceta, modul în care încetează, termene și condiții de încetare (contractul poate înceta printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți cu minim 15 zile înainte).
 10. Preaviz = un termen de grație acordat celeilalte părți în cazul rezilierii contractului (ex. îl anunți cu 30 zile înainte să încetați contractul, pentru a-și putea găsi un alt contractant)
 11. Act adițional/anexe = documente în care sunt cuprinse orice modificări/completări aduse contractului.
 12. Excepții = situații care fac ca unele clauze și reguli din contract să nu se aplice (ex.nerespectarea termenelor de livrare poate da naștere la penalități de întârziere, cu excepția situațiilor determinate de un caz fortuit/forță majoră).
 13. Insolvență = situația în care una dintre părți nu-și poate achita datoriile
 14. Litigii = situații contradictorii dintre părți, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă și ajung în instanță.
 15. Mediere = o formă de soluționare amiabilă a litigiilor, fără a ajunge în instanță.
 16. Reînnoire automată = la finalul contractului, dacă niciuna dintre părți nu spune nimic în legătură cu continuarea/încetarea contractului, acesta se prelungește automat pentru o altă perioadă de timp.

💡Mai multă lumină? Dacă tot nu e îți este clar și limpede cum să citești un contract și ce să înțelegi din el, apelează la un specialist. El te va ajuta să-l întocmești clar și la obiect, dar și să-l citești și să-l înțelegi. La Avocatoo avem pachete variate de contracte bullet proof, gata de folosit. Check THIS.


Fotografie de RODNAE Productions pe Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *