Image788 696x553 1

LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare

4 minute • Anca Dascalu • 04 ianuarie 2017


Legea impune in sarcina tuturor operatorilor economici din sectorul agroalimentar măsuri de prevenire a risipei alimentare, in urmatoarea ordine ierrahica, astfel:

  1. măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia, comercializarea, ajungând până la consumatorul final, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare;
  2. măsuri privind vânzarea cu preţ redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, conform legislaţiei în vigoare;
  3. măsuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, către entităţi, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a înregistrării la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, cu obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de igienă, inclusiv cerinţele privind temperatura pe perioada depozitării şi transportului, precum şi la etichetarea corespunzătoare;
  4. măsuri pentru direcţionarea subproduselor nedestinate consumului uman conform Regulamentului (CE) nr. 774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, categoria a 3-a pentru consumul unor categorii de animale, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală;
  5. măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea în compost, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman şi legislaţiei privind protecţia mediului;
  6. măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în biogaz conform legislaţiei de mediu şi legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;
  7. măsuri privind dirijarea către o unitate autorizată de neutralizare a produselor rămase după parcurgerea etapelor prevăzute anterior.

Operatorii economici din domeniul agroalimentar pot oferi către asociaţii, fundaţii şi întreprinderi sociale, alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, contra unei sume maxime de 3% + TVA din preţul de achiziţie, în cazul comercianţilor, şi de 3% + TVA din preţul de producţie, în cazul producătorilor şi procesatorilor.

 Asociaţiile şi fundaţiile, la randul lor, pot comercializa alimentele oferite cu maximum 25% + TVA din preţul de achiziţie, în cazul preluării de la comercianţi, respectiv cu maximum 25% + TVA din preţul de producţie, în cazul preluării de la producători sau procesatori.

Nerespectarea măsurilor de prevenire a risipei alimentare ori a ierrarhiei acestora, constituie contravenţie, dacă nu întruneşte condiţiile unei infracţiuni, şi se sancţionează astfel:

a)cu amendă contravenţională de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru microîntreprinderi;

b)cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

c)cu amendă contravenţională de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru întreprinderi mari.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de control în domeniul agroalimentar.

Observăm că, atât în privinţa modului de respectare a prevederilor legale, cât şi în privinţa modului de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în baza Legii 217/2016, regulile nu sunt foarte clar şi detaliat stabilite urmând ca operatorii din sistemul agroalimentar să îşi stabilească propriile procedee în vederea respectării prevederilor prezentei legi.

Mai mult, aratăm că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are obligația de a elabora norme metodologice pentru aplicarea Legii, în termen de şase luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial urmând a detalia şi clarifica aspectele de punere în practica a prevederilor legii 217/2016.

Intrare în vigoare: Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, mai exact la data de 21 mai 2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *