Legea celor 102 taxe. Situatia completa si corecta a tuturor taxelor modificate.

6 minute • Cristina Dutescu • 18 februarie 2017


Legea celor 102 taxe, a atras după sine, prin intrarea sa în vigoare la 1 februarie 2016, eliminarea sau micsorarea unor taxe nefiscale.
Aveti mai jos tabelul corect si complet cu modificarile aduse de Legea celor 102 taxe.
 

Taxa eliminata Valoare
Cererea de schimbare a numelui 21 lei
Taxa privind eliberarea diplomei de bacalaureat/ de licenta/  certificat de calificare/competente profesionale/ atestate profesionale  
21 lei
Cartea de identitate a autoturismului 21 lei
Permis arma/vanatoare provizoriu/ vanatoare permanent 21 lei
Taxa pentru eliberarea unui pasaport electronic/simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei/ procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar la cererea unor persoane fizice sau juridice straine/ eliberarea de adeverinte precum si alte servicii prestate de autoritati  
 
22 lei
Taxa de cazier fiscal 20 lei
Taxa de cazier judiciar 10 lei
Taxa privind  acordarea/redobandirea  cetateniei romane 191 lei
Taxa privind supralegalizarea sigiliilor și a semnaturilor de pe un certificat de insotire a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul sau importul marfurilor  
47 lei
Supralegalizarea sigiliilor și a semnaturilor de pe un act oficial 25 lei
Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice 22 lei
Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si în cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat  
44 lei
Identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei 35 lei
Taxa  inregistrare cerere pentru aplicarea apostilei 3 lei
Certificarea transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate, pentru animalele de peste 2 ani  
5 lei
Inregistrarea, la cerere, în actele de stare civila, a schimbarii numelui și sexului 15 lei
Preschimbarea actelor de identitate pentru cetateni romani, precum și inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani  
5 lei
Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 3 lei
Taxa examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E  
6 lei
Taxa examinare obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV  
28 lei
Taxa de  examinare a persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E  
 
 
84 lei
Taxa înmatriculare permanent sau temporara pentru autovehicule și remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv  
60 lei
Taxa inmatriculare permanent sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg  
145 lei
Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar  
9 lei
Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor și remorcilor 414 lei
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidența a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare  
 
5 lei
Tariful suplimentar pentru eliberarea pasaportului simplu temporar 100 lei
Inregistrarea cererii de eliberare a unei carti de identitate sau a unei carți electronice de identitate 15 euro
Eliberarea unui pasaport sau a unui titlu de calatorie 40 euro
Redactarea, autentificarea și revocarea unui inscris, indiferent de natura acestuia un exemplar – 40 euro
pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro
Legalizarea semnaturii traducatorului 40 euro
Legalizarea unei copii de pe inscrisuri 10 euro
Legalizarea semnaturii de pe un înscris sub semnătură privată 30 euro
Legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe roman, aplicate pe un act oficial eliberat de autoritatile române care urmeaza să fie folosit în strainatate, sau a sigiliului și semnăturii de pe un act oficial strain, care urmează saproduca efecte juridice în Romania  
 
30 euro
Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagina  
10 euro
Efectuarea unei traduceri din sau în limba romana/ fiecare pagina 30 euro
Legalizarea traducerii efectuate 20 euro
Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular 20 euro
Eliberarea unui certificat de cutumă 30 euro
Primirea în depozit a inscrisurilor și a documentelor prezentate de parti 30 euro
Inregistrarea casatoriei la misiunile diplomatice și oficiile consulare romane 90 euro
Inscrierea unui certificat de nastere sau de casatorie strain în registrele de stare civila romanești, în termen de 6 luni de la data inregistrării nasterii/casatoriei la autoritățile străine  
90 euro
Inscrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine  
135 euro
Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc  
45 euro
Înregistrarea cererii de inscriere a unei mențiuni pe marginea unui act de stare civilă romanesc  
30 euro
Eliberarea unui extras de stare civila 30 euro
Eliberarea dovezii de cetățenie 10 euro
Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din țara sau din strainătate 30 euro
Verificarea autenticitații unui permis de conducere românesc 30 euro
Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate  
30 euro
Alte servicii consulare 30 euro
Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare 15 lei
Eliberarea, la cererea asiguraților, a adeverințelor care atestă calitatea, venitul asigurat și/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic  
15 lei
Eliberarea adeverințelor care conțin informatii necesare executarii silite, solicitate de catre executorii judecatoresti  
17 lei
Comision efectuare retineri din pensii 3% din suma retinuta
Cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice PJ 250 lei
Cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF 90 lei
Cererile de menţiuni simple 45 lei
Cererile de menţiuni complexe 220 lei
Fondul de lichidare 50% aplicat la taxele de inregistrare
Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 10% aplicat la taxele de inregistrare
Taxa radio – persoane fizice 2,5 lei/luna
Taxa radio – persoane juridice fara salariati 2,5 lei/luna
Taxa radio persoane juridice, inclusiv filiale si alte subunitati fara personalitate juridica 30lei/luna
Taxa radio – microintreprinderi 10 lei/luna
Taxa TV – persoane fizice 4 lei/luna
Taxa TV – persoane juridice fara salariati 4 lei/luna
Taxa TV persoane juridice, inclusiv filiale si alte subunitati fara personalitate juridica 50 lei/luna
Taxa TV microintreprinderi 15 lei/luna
Taxa TV – persoane juridice – servicii turistice 7,7 lei/camera
Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv 30 lei
Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru elevi/studenti 10 lei
Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv pentru persoanele cu handicap usor si mediu 10 lei

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *