photo 1496389361897 383a9afa9afd

Lichidatorul judiciar. Cine este și care sunt principalele sale atribuții în procedura insolvenței?

3 minute • Adriana Alexandra Frîncu • 19 martie 2018


Potrivit literaturii de specialitate, lichidatorul este:

 • persoana fizică sau juridică,
 • practician în insolvență, autorizat în condițiile legii,
 • desemnată să conducă activitatea debitorului și să exercite atribuțiile prevăzute de lege în cadrul procedurii falimentului (procedura generală/procedura simplificată).

ATENȚIE! Poate fi desemnat în calitate de lichidator și administratorul judiciar desemnat anterior.

Și totuși, cu ce se ocupă lichidatorul judiciar?
Legea nr. 85/2014 ne ajută în această privință, arătându-ne, în art. 64 care sunt principalele sale atribuții. Astfel, lichidatorul judiciar se ocupă de:

 • examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura simplificată în raport cu situația de fapt și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă și a existenței premiselor angajării răspunderii acestora;

ATENȚIE! În ceea ce privește angajarea răspunderii debitorului, aceasta se va face în condițiile art. 169-173, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, DAR care nu va putea depăși 40 de zile de la desemnarea lichidatorului judiciar, DACĂ un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar.

 • conducerea activității debitorului;
 • introducerea de acțiuni pentru anularea actelor și operațiunilor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor cauze de preferință, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
 • aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;
 • denunțarea unor contracte încheiate de debitor;
 • verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor creanțelor;
 • urmărirea încasării creanțelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta  înaintea deschiderii procedurii, încasarea creanțelor;

ATENȚIE! Pentru formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului, lichidatorul poate angaja avocat.

 • primirea plăților pe seama debitorului și consemnarea lor în contul averii debitorului;
 • vânzarea bunurilor din averea debitorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
 • încheierea de tranzacții, descărcarea de datorii, descărcarea fideiusorilor, renunțarea la garanții reale sub condiția confirmării de către judecătorul-sindic;
 • sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluționare de către acesta;
 • orice alte atribuții stabilite prin încheiere de către judecătorul sindic.

Î1: Lichidatorul judiciar este remunerat?
R: Exercitarea atribuțiilor de către lichidator este remunerată, remunerație care se stabilește de către judecătorul-sindic sau de către creditori, după caz.
Î2: Lichidatorul trebuie să exercite atribuțiile de unul singur sau poate apela și alte persoane?
R: Lichidatorul se poate folosi de anumite persoane de specialitate în exercitarea atribuțiilor reglementate de lege sau    stabilite de judecătorul-sindic.
Î3: Lichidatorul poate fi înlocuit?
R: Lichidatorul poate fi înlocuit din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, pentru motive temeinice, în orice stadiu al procedurii.
Î4: Dar dacă lichidatorul nu își îndeplinește atribuțiile, ce se va întâmpla cu acesta?
R: Dacă lichidatorul nu-și îndeplinește atribuțiile/le îndeplinește în mod defectuos/refuză numirea sa, acesta poate fi sancționat cu amendă judiciară în condițiile legii.

Bibliografie:
V. Nemeș, Drept comercial. Ediția a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu

Vezi aici un articol referitor la procedura insolvenței.

Un răspuns

 1. Bună ziua! După lichidarea în 1995 a societății Avicola Lunguletu o mulțime de foști angajați au primit adeverințe de grupa incomplete sau fără număr de înregistrare. Odată cu atingerea vârstei de pensionare aceste adeverințe nu sunt luate în calcul de Casa de pensii și foștii angajați sunt privați de aceasta perioada de grupa și implicit la plafonul pensiei primite. Adresându-se justiției soluția ar fi găsirea lichidatorului judiciar care sa, corecteze aceste erori nu de fond ci de forma. Din păcate nimeni nu știe cine e lichidatorul judiciar al fostei societăți, lista pentru Dâmbovița cuprinde mai multe nume. Daca e posibila indicarea numelui lichidatorului judiciar al Avicolei Lunguletu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *