soldati militari armata razboi.jpg.

RIL. Competența litigiilor privind răspunderea materială a militarilor.

3 minute • Bianca Moga • 13 noiembrie 2018


ICCJ a admis, prin Decizia nr. 23, RIL-ul formulat de procurorul general al PICCJ şi a stabilit că:

“În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, raportat la art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, litigiile având ca obiect acțiuni în anularea deciziilor de imputare și a hotărârilor comisiilor de jurisdicție a imputațiilor constituite la nivelul ministerelor şi autorităţilor publice centrale, promovate de militarii nominalizaţi de art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998, de militarii aflați în misiune în afara granițelor țării prevăzuți de art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 și de funcționarii publici din structura instituțiilor publice prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998, sunt de competenţa tribunalului – secţia contencios administrativ şi fiscal”.

Referințe legislative:

art. 43 din OG nr. 121/1998: “În situaţia în care, după epuizarea acestor cai de atac, persoanele obligate la repararea prejudiciului în condiţiile prezentei ordonanţe considera că au fost lezate într-un drept legitim se pot adresa instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii”;
art. 109 din Legea nr. 188/1999: “Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența secției de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, cu excepția situațiilor pentru care este stabilită expres prin lege competența altor instanțe”;
art. 7 din OG nr. 121/1998: “Prin termenul militari, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege: militari în termen, militari cu termen redus, rezervişti concentraţi sau mobilizaţi, elevi şi studenţi ai instituţiilor militare de învăţământ, militari angajaţi pe baza de contract şi cadre militare”;
art. 9 din OG nr. 121/1998: “Prevederile prezentei ordonanţe se aplica şi militarilor aflaţi în misiune în afară graniţelor tarii, precum şi salariaţilor civili din structura instituţiilor publice prevăzute la art. 2”;
art. 2 din OG nr. 121/1998: “Răspunderea materială este angajată, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru pagubele în legătura cu formarea, administrarea şi gestionarea resurselor financiare şi materiale, provocate de militari din vina acestora şi în legătura cu îndeplinirea serviciului militar sau a atribuţiilor de serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei”.

Decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *