Lucratori detasati intr un alt stat membru decat cel in care angajatorul isi desfasoara in mod obisnuit activitatile

CJUE. Lucrătorii detașați într un alt stat membru decât cel în care angajatorul își desfășoară în mod obișnuit activitățile

5 minute • Andreea Georgiana Ion • 28 septembrie 2018


1. Numărul cauzei

C 527/16 privind lucrătorii detașați

2. Situația de fapt

Societatea austriacă Alpenrind își desfășoară activitatea în Salzburg într-un abator. În anii 2012-2014, Alpenrind a efectuat tranșarea și ambalarea cărnii prin lucrătorii detașați în Austria de societatea maghiară Martimpex. Înainte și după această perioadă, lucrările au fost efectuate de lucrătorii unei alte societăți maghiare, Martin-Meat.
Pentru lucrătorii detașați de Martimpex de la 1 februarie 2012 până la 31 ianuarie 2014, instituția maghiară de securitate socială competentă a eliberat – în parte retroactiv și în parte în cazuri în care instituția austriacă de securitate socială stabilise deja supunerea lucrătorilor în cauză asigurării obligatorii în Austria – certificate A1 care atestau aplicarea sistemului maghiar de securitate socială.
Decizia instituției austriece de securitate socială care stabilea ca lucrătorii sa se supuna asigurării obligatorii austriece a fost contestată în fața instanțelor austriece.
Acesta este contextul în care Verwaltungsgerichtshof (Curtea Administrativă, Austria) solicită Curții de Justiție să precizeze normele Uniunii privind coordonarea sistemelor de securitate socială și, în special, efectul obligatoriu al certificatului A1.

3. Legislația europeană invocată in speță

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 – Articolul 5 și articolul 19 alineatul (2)
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolul 12 alineatul (1)

4. Decizia Curții

Curtea (Camera întâi) declară:
1) Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010, coroborat cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 987/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, trebuie interpretat în sensul că un certificat A1, eliberat de instituția competentă a unui stat membru în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, este obligatoriu nu numai pentru instituțiile din statul membru în care se desfășoară activitatea, ci și pentru instanțele din acest stat membru.
2) Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 987/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, coroborat cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 987/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, trebuie interpretat în sensul că un certificat A1 eliberat de o instituție competentă a unui stat membru în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, este obligatoriu atât pentru instituțiile de securitate socială din statul membru în care se desfășoară activitatea, cât și pentru instanțele din acest stat membru atât timp cât nu a fost retras sau declarat nul de statul membru în care a fost emis, chiar dacă autoritățile competente din statul membru respectiv și din statul membru în care se desfășoară activitatea au sesizat Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, iar aceasta a concluzionat că certificatul a fost emis în mod eronat și ar trebui să fie retras.
Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul nr. 987/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, coroborat cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 987/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, trebuie interpretat în sensul că un certificat A1 eliberat de o instituție competentă dintr un stat membru în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, este obligatoriu atât pentru instituțiile de securitate socială din statul membru în care se desfășoară activitatea, cât și pentru instanțele din acest stat membru, dacă este cazul, cu efect retroactiv, chiar dacă acest certificat a fost eliberat numai după ce statul membru respectiv a stabilit supunerea lucrătorului în cauză la asigurarea obligatorie în temeiul legislației sale.
3) Articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. 883/2004, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1244/2010, trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care un lucrător care este detașat de angajatorul său pentru a desfășura o activitate într un alt stat membru este înlocuit de un alt lucrător detașat de un alt angajator, acest din urmă lucrător trebuie considerat ca fiind „trimis să înlocuiască o altă persoană” în sensul acestei dispoziții, astfel încât nu putea beneficia de regula specială prevăzută de dispoziția menționată pentru a continua să fie supus legislației statului membru în care angajatorul său își desfășoară în mod obișnuit activitățile.
Faptul că angajatorii celor doi lucrători în cauză au sediul în același stat membru sau faptul că aceștia au eventuale legături personale sau organizatorice sunt lipsite de pertinență în această privință.

5. Legislație națională incidentă in speță

Legea nr. 344 din 19 iulie 2006 privind lucrătorii detașați în cadrul prestării de servicii transnaţionale
Codul Muncii (Legea nr. 53/2003)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *