en. 1

Marca ”La mafia se sienta a la mesa” este contrară ordinii publice

4 minute • Maria Constantinescu • 22 aprilie 2018


Hotărârea pronunțată în cauza T-1/17

La Mafia Franchises, SL/EUIPO

Marca “La mafia se sienta a la mesa” (Mafia se așază la masă) este contrară ordinii publice

Italia solicită cu succes declararea nulității mărcii respective ca marcă comunitară

În 2006, compania spaniolă La Honorable Hermandad (care a succedat de La Mafia Franchises) a depus o cerere la Oficiul pentru Proprietatea Intelectuală a Uniunii Europene pentru înregistrarea următoarei mărci UE, în ceea ce privește, inter alia, serviciile de catering.
În 2015, Italia a depus o cerere la EUIPO pentru a declara că această marcă nu este validă, pentru motivul că era contrară ordinii publice și principiilor morale acceptate. EUIPO a acceptat această cerere. EUIPO a afirmat că marca “La mafia se sienta a la mesaa promovat în mod evident organizația criminală cunoscută sub numele de mafie și, în plus, textul integral al elementelor verbale ale acestei mărci a transmis un mesaj de convivialitate și a trivializat elementul verbal “la mafia“, distorsionând astfel conotațiile grave ale cuvântului respectiv.
Întrucât La Mafia Franchises nu a fost satisfăcută de decizia EUIPO, aceasta a introdus o acțiune în anularea acestei decizii în fața Tribunalului. Tribunalul respinge acțiunea formulată de Franciza La Mafia și confirmă decizia EUIPO.
Tribunalul subliniază că elementul verbal “la mafia” este elementul dominant al mărcii societății spaniole și este înțeles la nivel mondial ca referindu-se la o organizație criminală care recurge, printre altele, la intimidare, violență fizică și crimă în executarea activităților care includ traficul de droguri și arme, spălarea banilor și corupția. Potrivit Tribunalului, aceste activități criminale încalcă valorile pe care se întemeiază UE, în special valorile respectării demnității și libertății umane, care sunt indivizibile și constituie moștenirea spirituală și morală a UE. Mai mult, având în vedere dimensiunea lor transfrontalieră, activitățile criminale ale mafiei reprezintă o amenințare gravă la adresa securității în întreaga UE.
Tribunalul adaugă că elementul verbal “la mafia” are conotații profund negative în Italia, din cauza prejudiciului grav pe care această organizație criminală îl aduce securității acelui stat membru. Prin urmare, Tribunalul confirmă faptul că elementul verbal “la mafia” aduce în mod evident la cunoștința publicului numele unei organizații criminale responsabile pentru încălcări deosebit de grave ale ordinii publice.
Mai mult, Tribunalul constată, pe de o parte, faptul că francizele La Mafia intenționau să înregistreze marca “La Mafia se sienta a la mesa“, pentru a face trimitere la seria de filme a lui ”Godfather”, nu pentru a șoca sau a ofensa, este irelevantă pentru percepția negativă a mărcii de către public. Curtea explică, de asemenea, că reputația dobândită de marca societății spaniole și conceptul de restaurante tematice legate de seria de filme Godfather sunt irelevante pentru a aprecia dacă marca este contrară ordinii publice.
În continuare, Tribunalul constată că există numeroase cărți și filme pe tema mafiei care nu modifică în nici un fel percepția răului făcut de această organizație. În cele din urmă, Tribunalul susține analiza EUIPO și a Italiei că asocierea elementului verbal “la mafia” cu propoziția “se sienta a la mesa” (care înseamnă “se așază la masă” în limba spaniolă) și cu un trandafir roșu poate să transmită o imagine pozitivă globală a activităților mafiei și să trivializeze percepția activităților criminale ale acelei organizații.
Tribunalul concluzionează că marca “La mafia se sienta a la mesase referă la o organizație criminală, transmite o imagine pozitivă globală a acestei organizații și trivializează prejudiciul grav pe care această organizație îl aduce valorilor fundamentale ale UE.
Prin urmare, această marcă poate șoca sau ofensa nu numai victimele acelei organizații criminale și familiile acestora, ci și orice persoană care, pe teritoriul UE, se confruntă cu această marcă și are praguri medii de sensibilitate și toleranță și, prin urmare, trebuie declarată nevalabilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *