ertgyuhiji 1

Proiect de lege. Justiția necesită măsuri adaptate noului context

9 minute • Miruna Casiana Dumitrașcu • 27 noiembrie 2020


Un nou proiect de lege așteaptă să fie dezbătut. Acesta are ca obiect reglementarea de noi măsuri in domeniul justitiei pentru prevenirea infectării cu noul virus și combaterii efectelor acestuia ca urmare a creșterii alarmante de cazuri pe teritoriul României. Desigur, toate măsurile ce vor fi expuse sunt utilizate exclusiv în contextul pandemiei de COVID – 19 și nu instituie vreo obligație în sarcina autorităților de a apela la acestea, fiind, practic, doar o posibilitate pe care legiuitorul le-o conferă.

Despre restrângerea activității de judecată

Dacă discutăm despre o activitate desfășurată la nivel de judecătorii/tribunale că fiind una destul de grav afectată din cauza pandemiei de coronavirus, colegiul de conducere al instanței respective poate propune (a se observă că nu incumbă o obligație) colegiului de conducere al curții de apel în circumscripția căreia funcționează fie o posibilă restrângere a activității de judecată a uneia sau multor secții ale respectivei instanțe, fie o restrângere a activității de judecată a întregii instanțe. Depinde de la caz la caz cum se apreciază de cuviință.

În această ipoteza, colegiul de conducere al curții de apel la avea la dispoziție 48 de ore să se pronune cu privire la această solicitare printr-o hotărâre motivată, în sensul de a o aprobă sau a o respinge, ținând seama de mai mulți factori, precum:

 • numărul de judecători aflați în carantină sau în izolare ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 ori, după caz, a diagnosticării cu COVID-19
 • numărul personalului din categoria personalului auxiliar de specialitate și celui conex aflat în carantină sau în izolare ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 ori, după caz, a diagnosticării cu COVID-19

Odată ce curtea de apel s-a pronunțat, se va publică hotărârea atât pe site-ul sau, cât și pe site-ul instanței vizate din cadrul Portalului instanțelor de judecată. Va produce efecte de la dată publicării sau de la o dată ulterioară prevăzută în cuprinsul ei, iar măsură va fi dispusă pe o perioada de cel mult 14 zile (neexcluzând să se verifice dacă este necesară o prelungire după finalizarea termenului respectiv).

Continuă cu…

Totuși, în situația restrângerii activității, se vor continuă cauzele:

 • în materie civilă: în cauzele de urgență deosebită stabilite de colegiul de conducere al curții de apel
 • în materie penală:
  • în procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară
  • în cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de alertă sau în alte cauze urgente apreciate ca atare de către judecător sau instanța de judecată
  • infracțiuni flagrante
  • cele în care au fost dispuse măsuri preventive
  • contestații la executare
  • contestații împotriva măsurilor asigurătorii
  • cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
  • cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor
  • aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical
  • infracțiuni contra securității naționale
  • acte de terorism sau de spălare a banilor

Ce se întâmplă în alte cazuri decât cele expuse anterior?

Se amână. Dacă ești parte a unui proces, va trebui să aștepți cel mult 10 zile de la încetarea restrângerii activității de judecată pentru a vedea ce masuri se vor lua de catre judecător sau instanța de judecată pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.

De asemenea, toate aceste dispoziții au aplicabilitate și dacă discutăm despre curtea de apel, unde președintele acesteia va supune spre aprobare consiliului de conducere o atare hotărâre. Daca se aproba, acesta poate adopta măsuri temporare de reorganizare a activității compartimentelor auxiliare din cadrul acesteia, precum mutarea temporară a personalului în cadrul secțiilor și compartimentelor auxiliare ale instanței, restrângerea activității directe cu publicul desfășurată la nivelul compartimentelor arhivă și registratură ori alte asemenea măsuri.

Cauzele civile & mijloacele de telecomunicație audiovizuală

Dacă este posibil, iar părțile sunt de acord, se vor putea desfășura anumite ședințe prin intermediul unor mijloace de telecomunicație audiovizuală, cu condiția de a permite o verificare a identității părților, respectând principiile securității, integrității, confidențialitatii și calității transmisiunii.

În vederea pregătirii unei asemenea ședințe, se vor menționa în citație modalitatea tehnică de accesdatele de autentificareintervalul orar aproximativ de strigare. Desigur, se pot anunță părțile și telefonic sau prin e-mail, atunci când este cazul. Cel care va asista/reprezenta partea nu trebuie să fie fizic lângă acesta, fiind suficient să fie participant la întâlnirea online.

Dacă discutăm despre o ședința publică, această se va putea transmite în direct, prin mijloace audiovideo care garantează securitatea, integritatea și calitatea transmisiunii, pe portalul instanțelor de judecată, respectând dispozițiile Codului de procedura civilă.

Desfășurarea procesului fără prezența publicului

(1) În cazurile în care cercetarea procesului sau dezbaterea fondului în ședință publică ar aduce atingere moralității, ordinii publice, intereselor minorilor, vieții private a părților ori intereselor justiției, după caz, instanța, la cerere sau din oficiu, poate dispune ca acestea să se desfășoare în întregime sau în parte fără prezența publicului.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), au acces în sala de ședință părțile, reprezentanții lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părților, martorii, experții, traducătorii, interpreții, precum și alte persoane cărora instanța, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces.

Art. 213 Cod de procedura civila

Important de reținut este că, în ipoteza unei imposibilități de acces la aceste mijloace, instanța investită poate solicită unei alte instanțe egale în grad sau mai mică din circumscripția localității în care se află părțile/reprezentanții/alte persoane implicate să asigure echipamentele necesare desfășurării ședinței de judecată.

De altfel, dacă partea interesată se află în izolare, carantină sau este spitalizată, se va putea solicită o amânare a cauzei respective. Însă, dacă cererea va fi respinsă tocmai pentru că este necesară soluționarea cauzei fără amânări, totuși, la cerere sau din oficiu, se poate amână pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

Termenele de judecată pot fi mai scurte, chiar de pe o zi pe alta

În funcție de împrejurare, se pot stabili termene scurte, de pe o zi pe altă, comunicând, în prealabil, toate datele necesare pentru autentificare la întâlnirea online.

Comunicarea actelor de procedură, online

Se poate recurge la telefax, poștă electronică sau alte mijloace care pot asigura o transmitere a textului și o confirmare a primirii sale. Actele pentru care legea prevede formă scrisă vor putea fi depuse chiar și în format electronic atunci când este posibil, iar în eventualitatea unei pronunțări, părțile vor putea fi contactate prin metodele expuse anterior.

Atunci când va fi posibil, dosarul cauzei se trimite instanței delegate în format electronic.

Cu privire la cererile de executare silită, executorii judecătorești vor transmite cererile în format electronic dacă este posibil.

Cererile cu valoare redusă

Art. 1026 și următoarele din Codul de procedura civilă se vor aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 50.000 lei la dată sesizării instanței.

În cauzele penale, acordul de comunicare a actelor procedurale în format electronic se prezumă

Da, se va prezuma acordul în momentul în care vor fi transmise prin poștă electronică actele de procedură, iar organele judiciare sunt îndreptățite să contacteze chiar și telefonic pentru a află o adresa în acest sens.

Iar dacă discutăm despre persoane aflate în stare privativă de libertate (exceptând cele aflate în arest la domiciliu), ele pot fi audiate prin videoconferință, nefiind necesar acordul lor, în funcție de cum apreciază instanța de judecată. Desigur, nu sunt singurele persoane care pot fi audiate în acest sens, putând fi și altele care își vor da sau nu acordul pentru o videoconferință.

Atenție – nu se pot realiza audieri prin intermediul unor videoconferințe:

 • în cursul urmăririi penale
 • la judecarea cauzelor cu inculpați minori sau a celor referitoare la reabilitarea judecătorească
 • instanța de judecată declară ședința de judecată ca nepublică

Trimiterea la un parchet egal in grad

Dacă un parchet este împiedicat să funcționeze din cauza pandemiei de coronavirus, la sesizarea prim-procurorului acestuia ori a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau din oficiu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate dispune trimiterea uneia sau mai multor cauze la un parchet egal în grad în cazul în care măsura se impune în interesul rezolvării acestora.

Același lucru se va întâmpla și în cazul unei instanțe de judecată împiedicată să își continue activitatea. La cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se desemnează o altă instanță de același grad care să preia soluționarea cauzelor pentru care se solicită acest lucru, dispozițiile art. 76 din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător. Atunci când este posibil, dosarul cauzei se trimite în format electronic instanței desemnate.


Măsurile prevăzute în prezenta lege se vor aplica pe toată durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *