Untitled design 10 1

Măsurile de siguranță

6 minute • Adriana Roxana Istrate • 14 martie 2019


Măsurile de siguranță sunt sancțiuni preventive, luate de instanță față de persoanele care au săvârșit fapte prevăzute de legea penală, pentru a înlătura o stare de pericol generatoare de noi fapte prevăzute de legea penală.

Art. 107 – Scopul măsurilor de siguranță
(1) Măsurile de siguranţă au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de legea penală.
(2) Măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată.
(3) Măsurile de siguranţă se pot lua şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

Condițiile generale ale măsurilor de siguranță:

  •  Făptuitorul să fi săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată
   •  Măsurile de siguranță nu se pot lua dacă s-a înlăturat caracterul penal al faptei datorită unei cauze justificative (ex: legitima apărare, starea de necesitate)
  •  Prin săvârșirea faptei să se fi dat în vileag o stare de pericol a făptuitorului, care poate constitui în viitor sursa săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală
  • Combaterea stării de pericol să fie posibilă prin luarea de măsuri de siguranță

1. Obligarea la tratament medical (art. 109 C. p.)

Cauza:
Starea anormală a făptuitorului care din cauza unei boli sau a intoxicării provocate de consumul cronic de alcool/substanțe psihoactive prezintă pericolul de a săvârși din nou fapte prevăzute de legea penală.
Condiții:

 • S-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată
 • Făptuitorul prezintă un pericol pentru societate din cauza bolii
 • Instanța trebuie să aprecieze că, prin obligarea făptuitorului la tratament medical, starea acestuia va înceta
  • Nu este nevoie ca fapta să se datoreze stării anormale a făptuitorului, fiind suficient să se constate că această stare anormală prezintă pericol pentru societate
  • Măsura se poate lua și pentru a fi executată în timpul pedepsei

Durata măsurii de siguranță este nedeterminată (până la însănătoșire/ameliorare, care înlătură starea de pericol)

 • Dacă nu se respectă măsura de siguranță, se poate dispune internarea medicală

2. Internarea medicală (art. 110 C. p.)

= internarea făptuitorului într-o unitate sanitară de speciaitate până la însănătoșire/ ameliorare, care să înlăture starea de pericol dacă este bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infecțioasă contagioasă și prezintă pericol pentru societate
Condiții:

 • Persoana a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată
 • Făptuitorul să fie bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infecțioasă contagioasă și prezintă pericol pentru societate
 •  Internarea medicală se va lua dacă instanța apreciază astfel

Durata internării medicale este nedeterminată – până la însănătoșire/ ameliorare (elimină starea de pericol). Dacă se observă o ameliorare, măsura se poate înlocui cu obligarea la tratament medical.

3. Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii (art. 111)

Condiții:

 • Săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală și nejustificată
 • Fapta prevăzută de legea penală să fi fost săvârșită în exercitarea profesiei/meseriei sau desfășurarea unei activități
 • Săvârșirea faptei se datorează incapacității/nepregatirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei funcții
 • Existența acestor cauze creează o stare de pericol

Durata acestei măsuri este nedeterminată – durează cât există starea de inaptitudine a făptuitorului.

4.  Confiscarea specială (art. 112)

= măsura de siguranță ce constă în restrângerea drepturilor patrimoniale prin trecerea silită și gratuită în proprietatea statului a anumitor categorii de bunuri a căror deținere este apreciată ca periculoasă pentru valorile sociale ocrotite
Condiții:

 •  Săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală și nejustificată SAU O INFRACȚIUNE
 • Se ia cu privire la bunuri care au legătură cu săvârșirea faptei prevăzute de legea penală ori a căror deținere este contrară legii

Categorii de bunuri supuse confiscarii
a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;
b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor;
e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;
f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală

5. Confiscarea extinsă (art. 1121)

= trecerea silită și gratuită în proprietatea statului a unor bunuri referitor la care nu s-a putut dovedi o legătură directă cu fapta prevăzută de legea penală (sunt confiscate alte bunuri decât cele menționate în art. 112 C. p.)
Condiții:

 • Comiterea unei infracțiuni dintre cele enumerate la art. 1121
 • Pedeapsa prevăzută de lege să fie închisoarea de 4 ani sau mai mare
 • Fapta să fie susceptibilă să îi procure un folos material
 • Valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit
  • Prin bunuri se înțeleg și sumele de bani
  • Se iau în calcul și bunurile transmise familiei sau persoanelor juridice controlate de condamnat
  • Dacă bunurile nu se găsesc, se confiscă bani și alte bunuri
  • Se confiscă și bunurile/banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării
Ca să recapitulăm, mai jos este un INFOGRAFIC care cuprinde toate măsurile de siguranță prezentante:

Infographics are visual representations of data, making complex info easier to share and digest. When making your own, simply organize your images, charts, and text. Finally, cite your sources. by anna.udriste
Bibliografie:

 • Drept penal român partea generală – Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE, Editura Universul Juridic, Ediția a II-a

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *