Medierea- conflict penal

2 minute • Ana-Maria Lovin • 17 iulie 2017


 
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictului penal altfel decât pe calea justiţiei.
Conform art. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare:
„Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.”
Conform art. 44 din Legea  192/2006 procedura de soluţionare a conflictului prin intermediul medierii se realizează prin încheierea unui contract de mediere între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte.
Art. 67 alin. 1 şi 2 din Legea  192/2006 prevede posibilitatea soluţionării conflictului penal pe calea medierii:
(1)Dispoziţiile din prezenta lege se aplică şi în cauzele penale, atât în latură penală, cât şi în latură civilă, după distincţiile arătate în prezenta secţiune.
(2) În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea parţilor înlătură răspunderea penală”
Procesul medierii se poate iniţia înainte de începerea procesului penal, însă şi după ce acesta a început.
Conform art. 69 alin. 1 din Legea 199/2006, în cazul în care procedura medierii a început anterior începerii procesului penal şi se va finaliza prin ajungerea la o concluzie, respectiva fapta nu va atrage răspunderea penală, chiar dacă acesta se află în ipostaza de indivizibilitate pasivă prevăzută de art. 157 alin. 3 C.p.
În cazul în care părţile vor recurge la mediere după începerea procesului penal, urmărirea penală sau judecata, în funcţie de caz, se suspendă.
Timpul pe care îl au la dispoziţie părţile pentru soluţionarea conflictului pe cale amiabilă este de 3 luni. Dacă respectivul conflict nu este soluţionat, după expirarea celor 3 luni procesul va fi reluat din oficiu, conform art. 70 din Legea 192/2006.
Medierea este caracterizată de numeroase trăsături pozitive, însă se poate aminti unul dintre cele mai importante avantaje şi anume faptul că prin intermediul medierii părţile îşi pot alege singure soluţiile cele mai apropiate şi cele mai benefice nevoilor acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *