Design fara titlu

Metode speciale de supraveghere

7 minute • Donna Danila • 06 noiembrie 2018


Principiul liberei aprecieri a organelor judiciare se află în strânsă legătură cu obținerea probelor în cursul urmăririi penale, iar progresul tehnologic și evoluția modului de manifestare a unor forme de criminalitate au condus la necesitatea apariției unei reglementări ample sau, cel puțin, mai clare, a unor metode speciale de supraveghere.

Care sunt metodele speciale de supraveghere? Care este definiția legală a acestora?

Reglementate în art. 138 din Codul de procedură penală, metodele de supraveghere tehnică apar ca fiind următoarele:

  1. interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță – interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de comunicare;
  2. accesul la un sistem informatic – pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie la distanță, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei rețele, în scopul de a identifica probe;
  3. supravegherea video, audio sau prin fotografiere – fotografierea persoanelor, observarea sau înregistrarea conversațiilor, mișcărilor ori a altor activități ale acestora;
  4. localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice – folosirea unor dispozitive care determină locul unde se află persoana sau obiectul la care sunt atașate;
  5. obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane –  operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare și al altor operațiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin intermediul unor instituții de credit ori al altei entități financiare, precum și obținerea de la o instituție de credit sau de la o altă entitate financiară de înscrisuri ori informații aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacțiile sau operațiunile unei persoane;
  6. reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale – verificarea, prin mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor trimiteri poștale sau a obiectelor transmise prin orice mijloc;
  7. utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor – folosirea unei persoane cu o altă identitate decât cea reală în scopul obținerii de date și informații cu privire la săvârșirea unei infracțiuni;
  8. participarea autorizată la anumite activități – comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracțiuni de corupție, efectuarea de tranzacții, operațiuni sau orice fel de înțelegeri privind un bun sau priind o persoană despre care se bănuiește că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea de operațiuni privind droguri, precum și prestarea unui serviciu, desfășurate cu autorizarea organului judiciar competent, în scopul obținerii de mijloace de probă;
  9. livrarea supravegheată – tehnica de supraveghere și cercetare prin care se permit intrarea, circulația sau ieșirea de pe teritoriul țării a unor bunuri în privința cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deținerii sau obținerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităților competente, în scopul investigării unei infracțiuni sau al identificării persoanelor implicate în săvârșirea acesteia;
  10. obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

Ce se înțelege prin supraveghere tehnică?

Supravegherea tehnică reprezintă acea activitate de strângere a probelor desfășurată în faza de urmărire penală prin folosirea de mijloace tehnice apte să descopere și să stocheze informații și împrejurări care să conducă la stabilirea adevărului într-un proces penal și la tragerea la răspundere penală a celor care au participat la săvârșirea unei infracțiuni.
Supravegherea tehnică se realizează prin utilizarea uneia dintre metodele enumerate mai sus, respectiv:
🎞 interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță;
🎞 accesul la un sistem informatic;
🎞 supravegherea video, audio sau prin fotografiere;
🎞 localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice.

Când poate fi dispusă supravegherea tehnică?

Pentru a putea fi dispusă supravegherea tehnică trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
💿 există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni dintre cele enumerate de textele legale;
💿 măsura să fie proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale, date fiind particularitățile cauzei, importanța informațiilor ori a probelor ce urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii;
💿 probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
‼️ Înregistrările efectuate de părți sau de alte persoane constituie mijloace de probă atunci când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care le-au purtat cu terții. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise prin lege.

Care sunt infracțiunile pentru care se poate dispune supravegherea tehnică?

🔎 infracțiunile contra securității naționale;
🔎 traficul de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;
🔎 infracțiunile privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive;
🔎 traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
🔎 actele de terorism;
🔎 infracțiunile de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică;
🔎 infracțiunile care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică;
🔎 infracțiunile contra patrimoniului;
🔎 infracțiunile de șantaj;
🔎 infracțiunile de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal;
🔎 evaziunea fiscală;
🔎 infracțiunile de corupție și cele asimilate infracțiunilor de corupție;
🔎 infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
🔎 alte infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

Care este durata pentru care poate fi dispusă supravegherea tehnică?

Supravegherea tehnică poate fi dispusă în cursul urmăririi penale, pe o durată de cel mult 30 de zile, la cererea procurorului, de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a formulat cererea.
Măsura supravegherii tehnice poate fi prelungită, pentru motive temeinic justificate, de către judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța competentă, la cererea motivată a procurorului, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile.
Durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică, cu privire la aceeași persoană și aceeași faptă, nu poate depăși, în aceeași cauză, 6 luni, cu excepția măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spații private, care nu poate depăși 120 de zile.

Cum poate știi o persoană că a fost subiectul unei măsuri de supraveghere tehnică?

După încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privința sa.
Persoana supravegheată are dreptul, după momentul informării, de a lua cunoștință, la cerere (formularea acestei cereri se face în termen de 20 de zile de la data informării de către procuror), de conținutul proceselor-verbale în care sunt consemnate activitățile de supraveghere tehnică efectuate. ❗️Persoana supravegheată poate cere ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversațiilor ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *