Template avocatoo

MFP: ordin privind stabilirea anumitor comisioane in programul “Prima casa”

3 minute • Monitorul Oficial • 03 ianuarie 2017


ORDIN

privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului „Prima casă”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Emitent ministerul finanţelor publice

Având în vedere prevederile:

–    art. 2 lit. b) şi art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”,    cu    modificările şi completările ulterioare;

–    art. 2    lit. i)    din Ordonanţa    de urgentă    a    Guvernului nr. 92/2013    privind    Programul de    garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, şi ale art. 11 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

–    art. 2   lit. j)    din Ordonanţa    de urgentă   a    Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea    Programului    de    stimulare    a cumpărării de autoturisme    noi, aprobată    cu    modificări    şi completări prin Legea nr. 88/2015, şi ale    art.    9 lit. b) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea    Programului    de    stimulare  a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Articolul 1

Finanţatorii care solicită Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – F.N.G.C.I.M.M. -S.A. – IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare în cadrul programului „Prima casă” vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare.

Articolul 2

Pentru semestrul I al anului 2017 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul programului „Prima casă” la nivelul de 0,45% pe an, calculat la soldul garanţiei statului.

Articolul 3

Pentru anul 2017 se aprobă prima de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii la nivelul de 1,99% din valoarea garanţiei prelungite de FNGCIMM, în numele şi în contul statului.

Articolul 4

Prima de garantare prevăzută la art. 3, datorată de beneficiarul programului, este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanţiei prelungite, şi din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM, la nivelul de 0,49% pe an din valoarea garanţiei prelungite.

Articolul 5

Pentru anul 2017 se aprobă comisionul de administrare pentru garanţiile acordate în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate, şi comisionul de risc în valoare de 1% aplicat la valoarea garantată.

Articolul 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 2.934.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *