Template avocatoo

Modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

2 minute • Madalina Dragusin • 19 decembrie 2016


1.  Titlul documentului
Legea nr. 235/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
2.  Organul emitent
Parlamentul României
3.  Actul normativ modificat
Legea nr. 248/2013
4.  Data publicarii
25 noiembrie 2016
5.  Intrarea în vigoare
28.11.2016
6.  Aspecte modificate
– La articolul II, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5)
(3) Cu excepţia desemnărilor făcute de Guvern, toate celelalte părţi îşi vor desemna reprezentanţii pentru noul Plen al Consiliului Economic şi Social până la data de 31 decembrie 2016.
(4) Fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional are de drept câte un loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, repartizarea se face prin vot, în cadrul fiecărei părţi, cu majoritate de 3/4 din numărul total al organizaţiilor ce constituie respectiva parte.
(5) În cazul nerealizării consensului şi nici a majorităţii de vot prevăzute la alin. (4) cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută la alin. (3), în cadrul fiecărei părţi, fiecare confederaţie sindicală şi patronală reprezentativă la nivel naţional primeşte de drept câte un al doilea loc în Plenul Consiliului Economic şi Social. Repartizarea celorlalte locuri disponibile, până la concurenţa numărului de 15 locuri, se face prin consens.
7.  Link
  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183994

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *