Template avocatoo

Modificarea si autorizarea anumitor operatiuni in Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Proiect.

3 minute • Cosmin Cojocariu • 15 decembrie 2016


Numărul B639/2016
Denumire Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Scopul Eficientizarea sistemului de publicitate mobiliară
Camera sesizată Senat
Camera decizională Camera Deputaţilor
Stadiu 12.12.2016 – Înregistrat pentru dezbatere
Iniţiator Guvernul României
Cuvinte-cheie Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, ipotecă, publicitate mobiliară
Modificări – înlocuirea denumirii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare (Arhiva) cu Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (Registru);
– agravarea răspunderii operatorilor şi agenţilor împuterniciţi ai acestora prin reglementarea răspunderii administrativ contravenţionale (vezi art. I pct. 48). Astfel, faptele reglementate în prezent de O.G. nr. 89/2000 în cadrul art. 31¹ ca abateri disciplinare constituie, potrivit proiectului, contravenţii. Mai mult, în plus faţă de dispoziţiile în vigoare, proiectul reglementează fapte noi ce vor constitui contravenţii (a se vedea modif. aduse la art. 31¹ alin. 1 lit. p-r şi  art. 31¹ alin. 2). Contravenţia va fi sancţionată cu o amendă între 2.000 lei şi 20.000 lei la care vor putea fi adăugate şi sancţiuni contravenţionale complementare (suspendarea dreptului de a opera în Registru pe o durată de la 15 zile la un an, revocarea dreptului de a opera în Registru, suspendarea dreptului operatorului de a opera în Registru la biroul teritorial înfiinţat de către acesta, în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârşită contravenţia, pe o durată de la 15 zile la un an);
– extinderea sferei persoanelor care pot solicita înregistrarea în arhivă/registru a avizelor de înscriere (vezi art. I pct. 43). Prin introducerea a două alineate noi în cadrul art. 28² din O.G. nr. 89/2000, respectiv alin. 6¹ şi alin. 6², se doreşte armonizarea acestei legi cu dispoziţiile N.C.civ., N.C.proc.civ. şi N.C.proc.pen. Astfel, iniţiatorul arată în expunerea de motive că modificările aduse de acestea impun extinderea sferei persoanelor ce pot solicita înregistrarea şi la procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată care a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi executorul judecătoresc în vederea efectuării menţiunii privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile;
– înlăturarea dificultăţilor apărute în procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin scutirea de la plata taxelor datorate statului a înscrierilor referitoare la luarea acestor măsuri (vezi art. I pct. 38 din proiect prin care se introduce alin. 13 în cadrul art. 24 din O.G. nr. 89/2000);
– necesitatea formării profesionale a personalului specializat care deserveşte activitatea de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
– rezolvarea dificultăţilor de aplicare a art. 2393 C.civ. referitor la ipoteca pe bunurile mobile vândute de un profesionist în desfăşurarea activităţii sale obişnuite (vezi art. I pct. 7 din proiect). Astfel, ca o limitare a art. 2393 C.civ., dreptul de ipotecă asupra unui autovehicul nu se va stinge în urma vânzării acestuia chiar dacă vânzătorul este un profesionist ce vinde autovehicule în cursul obişnuit al activităţii sale. Totuşi, acesta este obligat să îi remită cumpărătorului o copie certificată a avizului de înscriere a ipotecii, altfel va putea fi obligat să acopere eventualul prejudiciu al cumpărătorului.
Link http://www.senat.ro/legis/PDF/2016/16b639FG.pdf

Un răspuns

  1. Pingback: Cum poți verifica dacă imobilul are sechestru asigurator? – UNIK HOUSE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *