catuse 1

Modificările Codului penal

6 minute • Raluca Dumitrascu • 19 decembrie 2017


Codul penal va suferi modificări potrivit unui proiect de lege elaborat de către Guvernul României. În articolul de mai jos puteți observa diferențele dintre regelementarea în vigoare și proiectul de lege.
Puteți descărca materialul prezentat de AICI.

REGLEMENTARE ACTUALĂ

AMENDAMENTE

Art. 268 – Inducerea în eroare a

organelor judiciare

”Sesizarea penală, făcută prin
denunț sau plângere, cu privire la
existența unei fapte prevăzute de
legea penală ori în legătură cu
săvârșirea unei asemenea fapte de
către o anumită persoană,
cunoscând că aceasta este nereală,
se pedepsește cu închisoare de la
6 luni la 3 ani sau cu amendă”
La art. 268 alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
”(1) Sesizarea penală
mincinoasă, făcută prin denunț
sau plângere, cu privire la
existența unei fapte prevăzute de
legea penală ori în legătură cu
săvârșirea unei asemenea fapte de
către o anumită persoană, se
pedepsește cu închisoare de la 1
an la 5 ani.”

Art. 273 – Mărturia mincinoasă

”(1) Fapta martorului care, într-o
cauză penală, civilă sau în orice
altă procedură în care se ascultă
martori, face afirmații mincinoase
ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările
esențiale cu privire la care este
întrebat se pedepsește cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă.
(2) Mărturia mincinoasă
săvârșită:
a) de un martor cu identitate
protejată ori aflat în Programul de
protecție a martorilor;
b) de un investigator sub
acoperire;
c) de o persoană care întocmește
un raport de expertiză ori de un
interpret;
d) în legătură cu o faptă pentru
care legea prevede pedeapsa
detențiunii pe viață ori
închisoarea de 10 ani sau mai
mare se pedepsește cu închisoarea
de la unu la 5 ani.
(3) Autorul nu se pedepsește dacă
își retrage mărturia, în cauzele
penale înainte de reținere, arestare
ori de punerea în mișcare a acțiunii penale sau în alte cauze
înainte de a se fi pronunțat o
hotărâre ori de a se fi dat o altă
soluție, ca urmare a mărturiei
mincinoase.”
La articolul 273, după alin. (3)
se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul cuprins:
”(4) Nu constituie infracțiune
refuzul de a face declarații prin
care persoana se auto-incriminează, refuzul de declara
în sensul solicitat de organele
judiciare, modificarea declarației
care a fost dată prin exercitarea
unor presiuni de orice fel asupra
martorului și nici simpla
divergență de mărturii în cadrul
unui proces, dacă nu există probe
directe din care să rezulte
caracterul mincinos și de reacredință,
al acestora.”

Art. 277 – Compromiterea

intereselor justiţiei

”(1) Divulgarea, fără drept, de
informaţii confidenţiale privind
data, timpul, locul, modul sau
mijloacele prin care urmează să
se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar
public care a luat cunoştinţă de
acestea în virtutea funcţiei, dacă
prin aceasta poate fi îngreunată
sau împiedicată urmărirea penală,
se pedepseşte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dezvăluirea, fără drept,
de mijloace de probă sau de
înscrisuri oficiale dintr-o cauză
penală, înainte de a se dispune o
soluţie de netrimitere în judecată
ori de soluţionare definitivă a
cauzei, de către un funcţionar
public care a luat cunoştinţă de
acestea în virtutea funcţiei, se
pedepseşte cu închisoare de la o
lună la un an sau cu amendă.
(3) Dezvăluirea, fără drept,
de informaţii dintr-o cauză
penală, de către un martor, expert
sau interpret, atunci când această
interdicţie este impusă de legea
de procedură penală, se
pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(4) Nu constituie infracţiune
fapta prin care sunt divulgate ori
dezvăluite acte sau activităţi vădit
ilegale comise de autorităţi într-o
cauză penală.”
Alineatul (2) al articolului 277
se modifică și va avea
următorul cuprins:
”(2) Dezvăluirea către o persoană
care nu are legătură cu
soluționarea unei cauze penale de
informații, date, mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale,
înainte de a se dispune o soluţie
de netrimitere în judecată ori de
soluţionare definitivă a cauzei, de
către un magistrat sau un alt
funcţionar public care a luat
cunoştinţă de acestea în virtutea
funcţiei, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani.”
 
După alineatul (3) al articolului
277 se introduc 2 noi alineate,
alineatele (31) și (32) cu
următorul cuprins:
(31) Transmiterea în orice mod de
informații cu privire la
îndeplinirea unor acte de
procedură în cauzele aflate în curs
de cercetare penală la organele de
urmărire penală de către un
procuror sau un alt funcționar
public, se pedepsește cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(32) Fapta funcționarului de a face
declarațiile publice sau de a
redacta acte oficiale în care să
facă referire la vinovăția unei
persoane în afara celor efectuate
în cadrul urmăririi penale ori în cadrul judecării cauzei, înainte de
pronunțarea unei hotărâri
definitive de condamnare se
pedepsește cu închisoare de la 3
luni la 1 an sau cu amendă.”

Art. 283 – Represiunea

nedreaptă

”(1) Fapta de a pune în mișcare
acțiunea penală, de a lua o măsură
preventivă neprivativă de libertate
ori de a trimite în judecată o
persoană, știind că este
nevinovată, se pedepsește cu
închisoarea de la 3 luni la 3 ani și
interzicerea exercitării dreptului
de a ocupa o funcție publică.
(2).Reținerea sau arestarea ori
condamnarea unei persoane,
știind că este nevinovată, se
pedepsește cu închisoarea de la 3
la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție
publică.”
La art. 283 alineatele (1) și (2)
se modifică și va avea
următorul cuprins:
”(1) Fapta de a pune în mișcare
acțiunea penală, de a lua o măsură
preventivă neprivativă de libertate
ori de a trimite în judecată o
persoană, știind sau acceptând
că este nevinovată, se pedepsește
cu închisoarea de la 1 an la 3 ani
și interzicerea exercitării
dreptului de a ocupa o funcție
publică.”
(2).Reținerea sau arestarea ori
condamnarea unei persoane,
știind sau acceptând că este
nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și
interzicerea exercitării dreptului
de a ocupa o funcție publică.”

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *