Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 361, 362, 363, 364, 365, 366 din 26 aprilie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 26 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Nr. 96 din 24-Aprilie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Nr. 355 din 23-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Nr. 88 din 25-Aprilie-2018
Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România și filialele sale
Nr. – din 26-Aprilie-2018
Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anii 2015, 2016 și 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt
Nr. – din 26-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 362 din 26 aprilie 2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A.
Nr. 73 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea CONI – S.R.L.
Nr. 74 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea CORDUN GAZ – S.A.
Nr. 75 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST – S.A.
Nr. 76 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea DESIGN PROIECT – S.R.L.
Nr. 77 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY – S.R.L.
Nr. 78 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ – S.A.
Nr. 79 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY – S.A.
Nr. 80 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea MĂCIN GAZ – S.R.L.
Nr. 81 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea MIHOC OIL – S.R.L.
Nr. 82 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea M.M. DATA – S.R.L.
Nr. 83 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea PROGAZ P&D – S.A.
Nr. 84 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ“ – S.A.
Nr. 85 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea TULCEA GAZ – S.A.
Nr. 86 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea WIROM GAS – S.A.
Nr. 87 din 25-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 363 din 26 aprilie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 369 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 370 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 371 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 374 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 372 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 373 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 375 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 377 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 376 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 379 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 378 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 380 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 382 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 381 din 25-Aprilie-2018
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordin privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte și pe bijuterii din metale prețioase de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Nr. 207 din 24-Aprilie-2018
Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Uniunea Democrată Maghiară din România
Nr. – din 26-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226 – COM (2017) 793 final
Nr. 53 din 18-Aprilie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) – COM (2017) 794 final
Nr. 54 din 18-Aprilie-2018
Camera Deputaților
Decizie privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
Nr. 3 din 25-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 254 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 255 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 256 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Constanța – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Nr. 257 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune „CNCIR“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 259 din 24-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 365 din 26 aprilie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală COM (2018) 22
Nr. 21 din 25-Aprilie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Nr. 32 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții semnate la București la 19 decembrie 2016 și la 5 decembrie 2017 și la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009
Nr. 233 din 18-Aprilie-2018
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordin privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali
Nr. 206 din 24-Aprilie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special
Nr. 881 din 23-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 366 din 26 aprilie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 384 din 25-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 383 din 25-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Nr. 64 din 14-Februarie-2018
Ministerul Sănătății Publice
Ordin pentru modificarea pozițiilor nr. 10, 14 și 38 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
Nr. 528 din 20-Aprilie-2018
Parlamentul României
Rectificare referitoare la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
Nr. 2 din 26-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *