Avocatoo RO

Monitorul Oficial 235 din 2017

1 minut • Monitorul Oficial • 05 aprilie 2017


1. Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14 [referitor la art. 35 alin. (1^1)] şi pct. 19 [referitor la art. 46 alin. (4^3)] din Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Nr. 23 din 18-Ianuarie-2017
2. Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Nr. 86 din 28-Februarie-2017
3. Guvernul României

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Nr. 29 din 30-Martie-2017
4. Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

Nr. 3600 din 04-Aprilie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *