Avocatoo RO

Monitorul Oficial 238 din 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 09 aprilie 2017


  1. Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei (reformare) – COM (2016) 863 final

Nr. 32 din 04-Aprilie-2017
2. Senatul României

Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere – COM (2017) 47 final

Nr. 33 din 04-Aprilie-2017
3. Camera Deputaților

Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu

Nr. 23 din 04-Aprilie-2017
4. Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 24 din 04-Aprilie-2017
5. Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora COM (2016) 733

Nr. 26 din 04-Aprilie-2017
6. Camera Deputaților

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Сomunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Următorii pași către un viitor european durabil – Acțiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739

Nr. 25 din 04-Aprilie-2017
7. Camera Deputaților

Hotărâre privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Nr. 27 din 04-Aprilie-2017
8. Camera Deputaților

Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Camerei Deputaților

Nr. 29 din 04-Aprilie-2017
9. Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaților

Nr. 28 din 04-Aprilie-2017
10. Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

Nr. 353 din 05-Aprilie-2017
11. Președintele României

Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Nr. 354 din 05-Aprilie-2017
12. Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

Nr. 738 din 13-Decembrie-2016
13. Ministerul Culturii

Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat la adresa str. Ionescu Grigore arh. nr. 28, municipiul București, sectorul 2, cod LMI B-II-m-B-18949

Nr. 3824 din 10-Octombrie-2016
14. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Arad

Nr. 344 din 21-Martie-2017
15. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusă de fondatorii Societății ICCO PARC INDUSTRIAL – S.R.L.

Nr. 2583 din 29-Martie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *