Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr 331 din 8 mai 2017

3 minute • Monitorul Oficial • 08 mai 2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624 – COM (2016) 731 final

Nr. 45 din 03-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control – COM (2016) 798 final

Nr. 46 din 03-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control – COM (2016) 799 final

Nr. 47 din 03-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Stadiul actual și posibilele căi de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii vizelor (Acțiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) – COM 816 (2016) final

Nr. 48 din 03-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare – COM (2016) 819 final

Nr. 49 din 03-Mai-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securității efective și reale – COM (2016) 831 final

Nr. 50 din 03-Mai-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (4) și (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Nr. 4 din 17-Ianuarie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către domnul Ghincea Marius-Cristian

Nr. 289 din 05-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către domnul Petcu Adrian

Nr. 288 din 05-Mai-2017


Guvernul României

Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Petcu Adrian

Nr. 290 din 05-Mai-2017

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *