Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial 658, 659, 660, 661, 662 din 30 iulie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 31 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art. 24^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
Nr. 211 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru detașarea personalului prevăzut la art. 24^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
Nr. 613 din 25-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
Nr. 212 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
Nr. 614 din 25-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280, art. 281, art. 282, art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) și art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală
Nr. 221 din 17-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. b) și art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată
Nr. 269 din 24-Aprilie-2018
Fondul de garantare a asiguraților
Instrucțiune privind întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților
Nr. 2 din 22-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 659 din 30 iulie 2018

Parlamentul României
Lege muntelui
Nr. 197 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii muntelui
Nr. 589 din 19-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA
Nr. 209 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA
Nr. 611 din 25-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Nr. 210 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Nr. 612 din 25-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
Nr. 556 din 19-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanței Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizațiile Internaționale, cu sediul la Viena, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2002 privind înființarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naționale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York
Nr. 565 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiții „Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în bazinul hidrografic Crișul Negru, județul Bihor“, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
Nr. 566 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil – teren aflat în administrarea Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale
Nr. 567 din 24-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018

Parlamentul României
Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Nr. 196 din 20-Iulie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Nr. 588 din 19-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 616 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 617 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 619 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 618 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 620 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 621 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant
Nr. 622 din 25-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 623 din 25-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a corectării valorii unor bunuri mobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviație
Nr. 568 din 24-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea componenței comisiei de selecție pentru derularea de către Ministerul Finanțelor Publice a procesului de selecție a beneficiarilor bonusului de dobândă acordat în cadrul emisiunii destinate populației lansate în anul 2016 în cadrul Programului FIDELIS, ediția CENTENAR
Nr. 2610 din 26-Iulie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
Nr. 4129 din 16-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora și a atribuțiilor comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ale coordonatorilor naționali pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative
Nr. 1165

Monitorul Oficial nr. 661 din 30 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
Nr. 201 din 20-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 221 din 27-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
Nr. 593 din 19-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 632 din 26-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. d) și e), art. 68 și ale art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
Nr. 300 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Kapraev Zurab
Nr. 561 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Okhlopkov Nikolai
Nr. 560 din 24-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
Nr. 569 din 24-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de către domnul Dan-Alexandru Groza
Nr. 243 din 30-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 662 din 30 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurilor
Nr. 352 din 22-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 548 din 17-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
Nr. 2616 din 27-Iulie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 1177 din 25-Iulie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *