Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial 789, 790, 791 din 14 septembrie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 23 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 789 din 14 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențele medicale în România
Nr. 713 din 13-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea modificării Statutului CEC BANK – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008
Nr. 3078 din 12-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 790 din 14 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
Nr. 194 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Nr. 5048 din 06-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Nr. 5049 din 06-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 437/1/2018
Nr. 38 din 04-Iunie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
Nr. 194 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Nr. 5048 din 06-Septembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.990/2017 privind componența nominală a comisiilor de contestații ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Nr. 5049 din 06-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 437/1/2018
Nr. 38 din 04-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 791 din 14 septembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.
Nr. 82 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Nr. 711 din 05-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat
Nr. 717 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea, la București, a vizitei vicepreședintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018
Nr. 722 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional Dezvoltarea capacității administrative 2007-2013
Nr. 724 din 13-Septembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017
Nr. 963 din 13-Septembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017
Nr. 964 din 13-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *