Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 872, 873, 874 din 16 octombrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 21 octombrie 2018


Monitorul Oficial nr. 872 din 16 octombrie 2018

Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 849 din 12-Octombrie-2018
Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
Nr. 848 din 12-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Amenajare bandă pistă și R.E.S.A.“ la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
Nr. 809 din 10-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
Nr. 813 din 15-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria
Nr. 815 din 15-Octombrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Nr. M.162 din 14-Septembrie-2018
Serviciul de Informații Externe
Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Nr. 280 din 19-Iulie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Nr. 102 din 06-Septembrie-2018
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Nr. 494 din 25-Iulie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Nr. 1238 din 25-Septembrie-2018
Ministerul Justiției
Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Nr. 3868/C din 09-Octombrie-2018
Serviciul de Protecție și Pază
Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Nr. 919 din 26-Iulie-2018
Serviciul Român de Informații
Ordin privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
Nr. 9501 din 17-Iulie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.244/1/2018
Nr. 17 din 17-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 873 din 16 octombrie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu
Nr. 1066 din 26-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectul de emisiune a titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
Nr. 3280 din 08-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 874 din 16 octombrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990
Nr. 398 din 19-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
Nr. 92 din 15-Octombrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 3289 din 08-Octombrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2113 din 13-Septembrie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1135 din 03-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.064/1/2018
Nr. 55 din 17-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *