Template avocatoo

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 905 din 10 noiembrie 2016

58 minute • Monitorul Oficial • 10 noiembrie 2016


ORDIN  privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune

Emitent MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 4 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc Bucureşti, 1 noiembrie 2016.

Nr. 1.277.

ANEXĂ

LISTA

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune

Următoarea listă cuprinde referinţe la standardele armonizate pentru echipamentele sub presiune şi la standardele de referinţă armonizate pentru materialele utilizate la fabricarea echipamentelor sub presiune. În ceea ce priveşte un standard de referinţă armonizat pentru materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele principale de siguranţă se limitează la datele tehnice ale materialelor la care se referă standardul şi nu presupune că materialul în cauză este adecvat pentru un anumit echipament. În consecinţă, datele tehnice specificate în standardul unui material se evaluează în raport cu cerinţele de proiectare ale echipamentului în cauză, pentru a se verifica îndeplinirea cerinţelor principale de siguranţă ale Directivei privind

echipamentele sub presiune.
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
Data
încetării
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
1 SR EN 3-8:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bari
2 SR EN 3-8:2007/AC:2008 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinţe suplimentare faţă de EN 3-7 pentru construcţie, rezistenţă la presiune şi încercări
mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bari
3 SR EN 19:2016 Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal
4 SR EN
267+A1:2012
Arzătoare automate cu tiraj forţat care utilizează combustibili lichizi
5 SR EN
334+A1:2009
Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de până la 100 bari
6 SR EN 378-2+A2:2012 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu.
Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentaţie
7 SR EN
593+A1:2011
Robinetărie industrială. Robinete metalice cu fluture
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
Data
încetării
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
8 SR EN 676+A2:2008 Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
9 SR EN
676+A2:2008/AC:2009
Arzătoare automate, cu tiraj forţat, care utilizează combustibili gazoşi
10 SR EN 764-4:2015 Echipamente sub presiune. Partea 4: Stabilirea condiţiilor tehnice de livrare ale materialelor metalice
11 SR EN 764-5:2015 Echipamente sub presiune. Partea 5: Documente de inspecţie a materialelor metalice şi de conformitate cu specificaţia de material
12 SR EN 764-7:2004 Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără
13 SR EN 764-7:2004/AC:2006 Echipamente sub presiune. Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără
14 SR EN 1057+A1:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire
15 SR EN 1092-1+A1:2013 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanşe de oţel
16 SR EN 1092-3:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de cupru
17 SR EN 1092-3:2004/AC:2008 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 3: Flanşe de aliaj de cupru
Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi
18 SR EN 1092-4:2003 accesorii desemnate prin PN. Partea 4: Flanşe de aliaj de aluminiu
19 SR EN 1171:2016 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de fontă
20 SR EN 1252-1:2002 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de – 80 grade C
21 SR EN 1252-1:2002/AC:2004 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de – 80 grade C
22 SR EN 1252-2:2002 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Condiţii de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între – 80 grade C şi – 20 grade C
23 SR EN 1349:2010 Robinete de reglare pentru procese industriale
24 SR EN 1515-4:2010 Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe. Partea 4: Alegerea prezoanelor şi piuliţelor pentru echipamente sub incidenţa Directivei Echipamente sub presiune 97/23/CE
25 SR EN 1562:2012 Turnătorie. Fontă maleabilă
26 SR EN 1563:2012 Turnătorie. Fontă cu grafit nodular
27 SR EN 1564:2012 Turnătorie. Fontă ausferitică cu grafit nodular
28 SR EN 1591-1:2014 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul
29 SR EN 1626:2009 Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic
30 SR EN 1653:2003 Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde
31 SR EN
1653:2003/A1:2003
Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vase sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde Nota 3
32 SR EN 1759-3:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje de cupru
33 SR EN 1759-3:2004/AC:2007 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin clasă. Partea 3: Flanşe de aliaje de cupru
34 SR EN 1759-4:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin clasă. Partea 4: Flanşe de aliaje de aluminiu
35 SR EN 1797:2002 Recipiente criogenice. Compatibilitate între gaz şi material
36 SR EN 1866-2:2014 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerinţe pentru construcţia, rezistenţa la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerinţele EN 1866-1
Data
încetării
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
37 SR EN 1866-3:2013 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 3: Cerinţe de asamblare, de construcţie şi de rezistenţă la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon conforme cu cerinţele din EN 1866-1
38 SR EN 1983:2014 Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de oţel
39 SR EN 1984:2010 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de oţel
40 SR EN ISO 4126-1:2013 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 1: Supape de siguranţă
41 SR EN ISO 4126-3:2006 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 3: Supape de siguranţă şi dispozitive de siguranţă cu membrană de rupere în combinaţie
42 SR EN ISO 4126-4:2013 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 4: Supape de siguranţă pilotate
43 SR EN ISO 4126-5:2013 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 5: Dispozitive de siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (DSDCS)
44 SR EN ISO 4126-7:2013 Dispozitive de securitate pentru protecţie împotriva suprapresiunilor. Partea 7: Date comune
45 SR EN ISO 9606-2:2005 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu
46 SR EN ISO 9606-3:2001 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru
47 SR EN ISO 9606-4:2001 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel
48 SR EN ISO 9606-5:2002 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiu
49 SR EN ISO 9712:2013 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive
50 SR EN 10028-1+A1:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale
51 SR EN 10028-1+A1:2009/AC:2010 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii generale
52 SR EN 10028-2:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
53 SR EN 10028-3:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, normalizate
54 SR EN 10028-4:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută
55 SR EN 10028-5:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic
56 SR EN 10028-6:2009 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite
57 SR EN 10028-7:2008 Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 7: Oţeluri inoxidabile
58 SR EN 10204:2005 Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie
59 SR EN 10216-1:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă
60 SR EN 10216-2:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
61 SR EN 10216-3:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină
62 SR EN 10216-4:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută
63 SR EN 10216-5:2014 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil
64 SR EN 10217-1:2002 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă
65 SR EN 10217-1:2002/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă Nota 3
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
Data
încetării
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
66 SR EN 10217-2:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată
67 SR EN 10217-2:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Nota 3
68 SR EN 10217-3:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină
SR EN 10217- Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii
69 3:2003/A1:2005 tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină Nota 3
70 SR EN 10217-4:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută
71 SR EN 10217-4:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută Nota 3
72 SR EN 10217-5:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată
73 SR EN 10217-5:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată Nota 3
74 SR EN 10217-6:2003 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută
75 SR EN 10217-6:2003/A1:2005 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate sub strat de flux, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută Nota 3
76 SR EN 10217-7:2015 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil
77 SR EN 10222-1:2001 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă
78 SR EN 10222-1:2001/A1:2003 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă Nota 3
79 SR EN 10222-2:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
80 SR EN 10222-2:2002/AC:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
81 SR EN 10222-3:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
82 SR EN 10222-4:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată
83 SR EN 10222-4:2002/A1:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată Nota 3
84 SR EN 10222-5:2002 Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice
85 SR EN 10222-5/AC:2001 Piese forjate pentru aparate sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice
86 SR EN 10253- Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri aliate feritice cu condiţii
2:2008 de inspecţii specifice
87 SR EN 10253-4:2008 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii specifice
88 SR EN 10253-4:2008/AC:2009 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 4: Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice (duplex) cu condiţii de inspecţii specifice
89 SR EN
10269:2014
Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare utilizate la temperatură ridicată şi/sau scăzută
90 SR EN
10272:2008
Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
Data
încetării
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
91 SR EN 10273:2008 Bare laminate la cald din oţeluri sudabile pentru aparate sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate
92 SR EN 10305-4:2016 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice
93 SR EN 10305-6:2016 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice şi pneumatice
94 SR EN ISO 10931:2006 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polifluorură de viniliden (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem
95 SR EN ISO
10931:2006/A1:2015
Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Polifluorură de viniliden) (PVDF). Specificaţii pentru componente şi sistem Nota 3
96 SR EN 12178:2004 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid. Cerinţe, încercări şi marcare
97 SR EN 12263:2002 Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive întreruptoare de securitate, pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări
98 SR EN 12266-1:2012 Robinetărie industrială. Încercărileaparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii
99 SR EN 12284:2004 Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Robinete. Condiţii, încercări şi marcare
100 SR EN 12288:2010 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de aliaj de cupru
101 SR EN 12392:2016 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Condiţii speciale pentru produse destinate executării
de echipamente sub presiune
102 SR EN 12420:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate
103 SR EN 12434:2002 Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic
104 SR EN
12434:2002/AC:2004
Recipiente criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic
105 SR EN 12451:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură
106 SR EN 12452:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură
107 SR EN 12516-1:2015 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 1: Metoda tabulară pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oţel
108 SR EN 12516-2:2015 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 2: Metoda de calcul pentru carcasele sub presiune ale robinetelor de oţel
109 SR EN 12516-3:2003 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală
110 SR EN 12516-3:2003/AC:2004 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 3: Metoda experimentală
111 SR EN 12516-4:2015 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor sub presiune. Partea 4: Metoda de calcul pentru carcasele sub presiune ale robinetelor din materiale metalice, altele decât oţelul
112 SR EN 12542:2011 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Recipiente cilindrice staţionare, sudate, de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazului petrolier lichefiat (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3. Proiectare şi execuţie
113 SR EN 12778:2003 Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic
114 SR EN
12778:2003/A1:2005
Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic Nota 3
115 SR EN
12778:2003/AC:2004
Articole de gătit de uz casnic. Vase de gătit sub presiune de uz casnic
116 SR EN 12952-1:2016 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 1: Generalităţi
117 SR EN 12952-10:2003 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 10: Cerinţe referitoare la protecţia împotriva suprasarcinii de lucru
118 SR EN 12952-11:2007 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 11: Cerinţe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului şi la accesoriile acestuia
119 SR EN 12952-14:2004 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 14: Cerinţe referitoare la sistemele de denitrificare (DENOX) a gazelor arse care utilizează amoniac lichefiat sub presiune şi apă amoniacală
Data
încetării
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
120 SR EN 12952-16:2004 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare.
Partea 16: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu pat fluidizat şi cu grătar pentru combustibili solizi
121 SR EN 12952-18:2013 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 18: Instrucţiuni de funcţionare
122 SR EN 12952-2:2012 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii
123 SR EN 12952-3:2012 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune ale cazanului
124 SR EN 12952-5:2012 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 5: Fabricaţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanului
125 SR EN 12952-6:2012 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinarea pe durata construcţiei, documentaţie şi marcarea părţilor sub presiune ale cazanelor
126 SR EN 12952-7:2013 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentul cazanului
127 SR EN 12952-8:2003 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţiile auxiliare. Partea 8: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi lichizi
128 SR EN 12952-9:2004 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare.
Partea 9: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili pulverizaţi
129 SR EN 12953-1:2012 Cazane cu ţevi de fum şi instalaţii auxiliare. Partea 1: Generalităţi
130 SR EN 12953-12:2004 Cazane cu ţevi de fum. Partea 12: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire cu grătar ale cazanului care utilizează combustibili solizi
131 SR EN 12953-13:2012 Cazane cu ţevi de fum şi instalaţii auxiliare. Partea 13: Instrucţiuni de funcţionare
132 SR EN 12953-2:2012 Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi ale accesoriilor
133 SR EN 12953-4:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 4: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor
134 SR EN 12953-5:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului
135 SR EN 12953-6:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului
136 SR EN 12953-7:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoşi şi
lichizi
137 SR EN 12953-8:2002 Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii
138 SR EN 12953-8:2002/AC:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii
139 SR EN 12953-9:2007 Cazane cu ţevi de fum. Partea 9: Cerinţe referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului şi ale accesoriilor acestuia
140 SR EN 13121-1:2004 Rezervoare şi recipiente de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 1: Materii prime. Condiţii pentru specificaţii şi condiţii de recepţie
141 SR EN 13121-2:2004 Rezervoare şi recipiente de PAS pentru aplicaţii deasupra solului. Partea 2: Materiale compozite. Rezistenţă chimică
142 SR EN
13134:2002
Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare
143 SR EN
13136:2014
Sisteme frigorifice şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapresiune şi conductele asociate. Metode de calcul
144 SR EN
13175:2015
Echipamente şi accesorii pentru GPL. Specificaţii şi încercări pentru robinete şi accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL) sub presiune
145 SR EN
13371:2002
Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenic
146 SR EN
13397:2002
Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană
147 SR EN 13445-1:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi
148 SR EN 13445-1:2014/A1:2015 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi Nota 3
149 SR EN 13445-2:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
Data
încetării
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
150 SR EN 13445-3:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare
151 SR EN 13445-3:2014/A1:2015 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare Nota 3
152 SR EN 13445-4:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie
153 SR EN 13445-5:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare
154 SR EN 13445-6:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular
SR EN 13445- Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipientele
155 8:2014 sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu
156 SR EN 13445-8:2014/A1:2015 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu Nota 3
157 SR EN 13458-1:2003 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază
158 SR EN 13458-2:2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
159 SR EN 13458-2:2004/AC:2007 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, izolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
160 SR EN 13480-1:2012 Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi
161 SR EN 13480-2:2012 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale
162 SR EN 13480-2:2012/A1:2014 Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale Nota 3
163 SR EN 13480-3:2012 Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul
164 SR EN 13480-4:2012 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare
165 SR EN 13480-4:2012/A1:2014 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare Nota 3
166 SR EN 13480-4: 2012/A2: 2016 Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaţie şi instalare Nota 3
167 SR EN 13480-5: 2012 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercări
168 SR EN 13480-5: 2012/A1: 2014 Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercări Nota 3
169 SR EN 13480-6: 2012 Conducte industriale metalice. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate
170 SR EN 13480-8: 2012 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu
171 SR EN 13480-8: 2012/A1: 2014 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu Nota 3
172 SR EN 13480-8: 2012/A2: 2016 Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu Nota 3
173 SR EN 13547: 2014 Robinetărie industrială. Robinete de aliaj de cupru
174 SR EN ISO 13585: 2012 Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare
175 SR EN 13648-1: 2009 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii.
Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic
176 SR EN 13648-2: 2003 Recipiente criogenice. Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii.
Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic
177 SR EN 13709: Robinetărie industrială. Robinete de închidere şi
2010 reţinere cu ventil de oţel
178 SR EN 13789: 2010 Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă
179 SR EN 13831: 2008 Vase de expansiune închise cu membrană încorporată pentru instalaţia cu sisteme de încălzire cu apă
180 SR EN 13835: 2012 Turnătorie. Fontă austenitică
181 SR EN 13923: 2006 Recipiente de PAS sub presiune, cu înfăşurare filamentară. Materiale, proiectare, fabricaţie şi încercare
182 SR EN 14129: 2014 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Supape de siguranţă pentru recipiente GPL sub presiune
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
Data
încetării
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
183 SR EN 14197-1: 2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 1: Condiţii de bază
184 SR EN 14197-2: 2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare
185 SR EN 14197-2: 2004/A1: 2007 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare Nota 3
186 SR EN 14197-2: 2004/AC: 2007 Recipiente criogenice. Recipiente statice neizolate sub vid. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercări
187 SR EN 14197-3: 2004 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare
188 SR EN 14197-3: 2004/A1: 2005 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare Nota 3
189 SR EN 14197-3: 2004/AC: 2005 Recipiente criogenice. Recipiente fixe, neizolate sub vid. Partea 3: Condiţii de funcţionare
190 SR EN 14222: 2004 Cazane cu ţevi de fum executate din oţel inoxidabil
191 SR EN 14276-1+A1: 2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice şi pompe de căldură.
Partea 1: Recipiente. Cerinţe generale
192 SR EN 14276-2+A1: 2011 Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice şi pompe de căldură.
Partea 2: Conducte. Cerinţe generale
193 SR EN
14359+A1: 2011
Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii hidraulice
194 SR EN
14382+A1: 2009
Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bari
195 SR EN 14382+A1: 2009/AC: 2009 Dispozitive de siguranţă pentru staţiile şi instalaţiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare
până la 100 bari
196 SR EN
14394+A1: 2009
Cazane de încălzire. Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Putere utilă mai mică sau egală cu 10 MW şi temperatură maximă de funcţionare de 110 grade C
197 SR EN 14570: 2014 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Echipament pentru recipiente de GPL sub presiune supraterane şi subterane
198 SR EN 14585-1: 2006 Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune. Partea 1: Prescripţii
199 SR EN
14917+A1: 2012
Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune
200 SR EN 15001-1: 2009 Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte de gaz cu o presiune de lucru mai mare de 0,5 bari pentru instalaţii industriale şi mai mare de 5 bari pentru instalaţii industriale şi neindustriale. Partea 1: Cerinţe funcţionale detaliate pentru proiectare, materiale, construcţie, inspecţie şi încercări
201 SR EN ISO 15493: 2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) şi policlorură de vinil clorurată (PVC-C). Specificaţii pentru componente şi sistem. Serie metrică
202 SR EN ISO 15613: 2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricaţie
203 SR EN ISO 15614-1: 2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel
204 SR EN ISO 15614-1: 2004/A1: 2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 1 Nota 3
205 SR EN ISO 15614-1: 2004/A2: 2012 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. Amendament 2 Nota 3
206 SR EN ISO 15614-11: 2003 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni şi cu laser
207 SR EN ISO 15614-2: 2005 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
208 SR EN ISO 15614-2: 2005/AC: 2009 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale
Data
încetării
Nr.
crt.
Indicativ standard Titlu standard Standard
înlocuit
prezumţiei
de
conformitate
a
standardului înlocuit Nota 1
209 SR EN ISO 15614-4: 2006 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudarea în scopul finisării a pieselor turnate din aluminiu
210 SR EN ISO 15614-4: 2006/AC: 2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu
211 SR EN ISO 15614-5: 2004 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, zirconiului şi a aliajelor acestora
212 SR EN ISO 15614-6: 2006 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a cuprului şi aliajelor sale
213 SR EN ISO 15614-7: 2007 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare
214 SR EN ISO 15620: 2002 Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice
215 SR EN
15776+A1: 2016
Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune turnate din fontă cu o alungire la rupere mai mică sau egală cu 15%
216 SR EN ISO 16135: 2006 Robinetărie industrială. Robinete cu sferă de materiale termoplastice
217 SR EN ISO 16136: 2006 Robinetărie industrială. Robinete cu fluture de materiale termoplastice
218 SR EN ISO 16137: 2006 Robinetărie industrială. Robinete de închidere de materiale termoplastice
219 SR EN ISO 16138: 2006 Robinetărie industrială. Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice
220 SR EN ISO 16139: 2006 Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de materiale termoplastice
221 SR EN ISO 21009-2: 2016 Recipiente criogenice. Recipiente fixe izolate sub vid. Partea 2: Condiţii de exploatare
222 SR EN ISO 21787: 2006 Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de materiale termoplastice
Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii („d ow”) stabilită

de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că, în anumite cazuri excepţionale, aceasta poate fi diferită.

Nota 2: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca standardul înlocuit. La data precizată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.

Nota 3: În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este SR EN CCCCC: YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din SR EN CCCCC: YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.

HOTARARE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

Emitent GUVERNUL ROMÂNIEI

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.    La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Articolul 10

(1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 256, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.

2.    La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Pentru activităţile specifice de urmărire şi control al implementării proiectelor finanţate din Fond, precum şi pentru încasarea creanţelor Fondului, care implică deplasări în teritoriu, Administraţia Fondului dispune de un număr de 20 de autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanţi de 300 litri/autovehicul.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru, secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 819.

DECIZIA Nr. 526 din 5 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 pct. 14 şi ale art. 130 alin. (2) lit. b) Tpct. 11 şi pct. 141 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Emitent CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Valer Dorneanu – preşedinte
Petre Lăzăroiu – judecător
Mircea Ştefan Minea – judecător
Daniel Marius Morar – judecător
Mona-Maria Pivniceru – judecător
Puskas Valentin Zoltan – judecător
Simona-Maya Teodoroiu – judecător
Tudorel Toader – judecător
Ioniţa Cochinţu – magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

1.    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 pct. 14 şi ale art. 130 alin. (2) lit. b) rpct. 11 şi pct. 141 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, excepţie ridicată de Traian Sorinel Mişcuţa în Dosarul nr. 20.012/55/2014 al Tribunalului Arad – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.818D/2015.

2.    La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3.    Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că, în ceea ce priveşte pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 din Constituţie, autorul excepţiei de neconstituţionalitate apreciază că este creată o situaţie discriminatorie faţă de contravenientul care formulează o plângere contravenţională în temeiul art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, examinarea constituţionalităţii unui text de lege presupune raportarea la principiile şi textele constituţionale şi nu examinarea prin comparaţie a două texte legale şi apoi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la prevederile constituţionale. De asemenea, nici sub aspectul pretinsei încălcări a art. 21 din Constituţie excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, întrucât prevederile criticate sunt norme de drept substanţial care reglementează tratamentul sancţionator în cazul nerespectării regimului legal de păstrare a armelor letale. Cu privire la art. 53 din Constituţie, apreciază că acesta nu are incidenţă în cauză, deoarece dreptul pretins a fi încălcat nu are protecţie constituţională.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 1.069 A din 22 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 20.012/55/2014, Tribunalul Arad – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 pct. 14 şi ale art. 130 alin. (2) lit. b) [pct. 11 şi pct. 141 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, excepţie ridicată de Traian Sorinel Mişcuţa într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri prin care se solicită anularea unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 295/2004.

5.    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale în măsura în care pedeapsa complementară, cea mai severă, a anulării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor, se ataşează în mod automat sancţiunii principale a amenzii, în mod arbitrar, de o manieră în care nu se permite individualizarea sancţiunii. Astfel, aceeaşi sancţiune complementară a anulării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor este aplicabilă atât în cazul săvârşirii unei contravenţii, cât şi în cazul săvârşirii unei infracţiuni, fără a se face nicio distincţie între gravitatea contravenţiilor şi a infracţiunilor, cu toate că acestea sunt calificate, în legislaţie, diferit, în funcţie de gravitate şi pericol social. În acest context, apreciază că este încălcat art. 16 din Constituţie, având în vedere situaţia privilegiată de care se bucură un simplu contravenient în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în urma introducerii unei plângeri contravenţionale, întrucât prin introducerea plângerii contravenţionale sancţiunea contestată se suspendă. Or, prin excepţie şi cu totul discriminatoriu, prevederile art. 130 alin. (2) lit. b) [pct. 11 şi 141 din Legea nr. 295/2004 instituie o prezumţie de vinovăţie, în raport de alte categorii de contravenienţi care beneficiază de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.

6.    În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea dispoziţiilor criticate în raport cu art. 21 alin. (3) din Constituţie, susţine că, prin instituirea automată a sancţiunii complementare, contravenientul este privat de un proces echitabil în care ar putea, în urma circumstanţierii stării de fapt şi a pericolului social, să beneficieze de o individualizare corectă a sancţiunii, în funcţie de care sancţiunea complementară să nu se justifice, astfel cum este în procedura reglementată de dreptul comun în materia contravenţiilor.

7.    Referitor la contrarietatea prevederilor criticate cu art. 53 alin. (2) din Constituţie, susţine că prin măsurile dispuse de autorităţile statului se limitează exerciţiul unor drepturi şi libertăţi fundamentale, fără a exista o justificare raţională care să reprezinte, în special, existenţa unui raport adecvat între aceste măsuri, situaţia de fapt şi scopul urmărit. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate apreciază că „suntem în prezenţa unui exces de putere nejustificat”, legiferat prin art. 130 alin. (2) lit. b) pct. 11 şi 14 din Legea nr. 295/2004, faţă de scopul urmărit de legiuitor şi având în vedere principiul proporţionalităţii consacrat de art. 53 din Constituţie.

8.    Tribunalul Arad – Secţia de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece, raportat la gravitatea faptei prevăzută de prevederile criticate, sancţiunea complementară a anulării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor, prevăzută de art. 130 alin. (2) lit. b din Legea nr. 295/2004, este justificată, nefiind excesivă sau contrară normelor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei. Împrejurarea invocată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit căreia aceeaşi sancţiune complementară a anularii dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor este aplicabilă atât în cazul săvârşirii unei contravenţii, cât şi în cazul săvârşirii unei infracţiuni, nu poate fi apreciată ca fiind neconstituţională atât timp cât dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Constituţie prevăd posibilitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi pentru preîntâmpinarea unei stări de pericol, fără a interzice aplicarea sancţiunii complementare în cazul săvârşirii contravenţiilor, respectiv fără a prevedea aplicarea acesteia doar în cazul săvârşirii infracţiunilor. De altfel, normele-cadru privind regimul juridic al contravenţiilor, stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, reglementează la art. 5 sancţiunile contravenţionale complementare. Totodată, arată că este atributul legiuitorului de a stabili sancţiunile pe care le apreciază necesare pentru faptele contravenţionale sau penale, precum şi regimul juridic al armelor, referitor la condiţiile de păstrare, transport, comercializare, autorizare etc., reglementând şi regimul sancţionator care poate fi diferenţiat în funcţie de specificul fiecărei arme.

9.    Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10.    Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

11.    Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale.

12.    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea, mai întâi, verificând dacă a fost legal sesizată şi este competentă să se pronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate, în ceea ce priveşte exigenţa sesizării Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti, reiterează faptul că, potrivit art. 425 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă, dispozitivul hotărârii va cuprinde soluţia dată tuturor cererilor deduse judecăţii, fiind astfel partea cea mai importantă, esenţială, a unei hotărâri judecătoreşti, întrucât el este susceptibil a fi pus în executare şi împotriva lui se exercită căile de atac. Întrucât excepţia de neconstituţionalitate reprezintă un incident procedural prin intermediul căruia autorul a solicitat instanţei judecătoreşti sesizarea Curţii Constituţionale în vederea efectuării controlului de constituţionalitate, instanţa, exercitându-şi competenţa prevăzută de lege, trebuie să constate admisibilitatea excepţiei, în cadrul considerentelor hotărârii, şi să dispună sesizarea Curţii prin dispozitivul aceleiaşi hotărâri (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 303 din 12 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 29 iunie 2016, paragraful 12).

14.    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

15.    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din actul de sesizare, precum şi din motivarea autorului excepţiei de neconstituţionalitate, îl constituie dispoziţiile art. 129 pct. 14 şi ale art. 130 alin. (2) lit. b) rpct. 11 şi pct. 141 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:

–    Art. 129 pct. 14 din Legea nr. 295/2004: „Sunt considerate contravenţii următoarele fapte: […]

14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);”

–    Art. 130 alin. (2) lit. b) [pct. 11 şi pct. 141 din Legea nr. 295/2004: „(2) Următoarelor contravenţii prevăzute la art. 129 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează: […] b)anularea dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 8, 11, 12, 14-16, 19 şi 52;” [pct. 11 şi pct. 14, care sunt criticate în mod punctual de autorul excepţiei de neconstituţionalitate şi la care face referire art. 130 alin. (2) lit. b), au următorul cuprins: „Sunt considerate contravenţii următoarele fapte: 11. neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (2); 14. păstrarea sau portul armei fără mdepjinirea condiţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3) (precitat)].

16.    În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 23 alin. (11) referitor la libertatea individuală şi la principiul prezumţiei de nevinovăţie şi art. 53 alin. (2) referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

17.    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul excepţiei aduce critici prevederilor legale din mai multe perspective. Astfel, invocă o pretinsă încălcare a prevederilor art. 16 din Constituţie, considerând că există o discriminare între peroanele cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 295/2004 şi cele cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, acestea din urmă prevăzând că, atunci când sunt utilizate căile de atac împotriva procesului-verbal de contravenţie, plângerea suspendă executarea [art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 – Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării”].

18.    În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale şi prin raportare la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, Curtea reţine că examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins violate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele.

19.    Faţă de această critică, Curtea constată că nu se află în prezenţa unei chestiuni privind constituţionalitatea, ci a unei simple pretinse contrarietăţi între norme legale ce reglementează regimul juridic al contravenţiilor, în general, şi norme care reglementează în materia privind regimul armelor şi al muniţiilor. De altfel, legiuitorul are deplina legitimitate de a stabili atât norme cu caracter general, cât norme cu caracter special, derogatorii [a se vedea, în acest sens, art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010].

20.    În acest context, Curtea reţine faptul că Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor a fost adoptată ca urmare a armonizării legislaţiei interne cu cea a Uniunii Europene în domeniul armelor, în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv transpunerea Directivei Consiliului 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 256 din 13 septembrie 1991. Potrivit art. 3 din Directiva 91/477/CEE, „statele membre pot adopta, în cadrul propriilor legislaţii, măsuri mai stricte decât cele prevăzute de prezenta directivă (…)”. De asemenea, astfel cum reiese din expunerea de motive a proiectului de lege, la adoptarea acestuia s-a ţinut cont de prevederile Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978, ratificată prin Legea nr. 116/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1997, şi de prevederile Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 9/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2004 (a se vedea Decizia nr. 421 din 15 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 20 noiembrie 2013).

21.    De altfel, la art. 132 cu denumirea marginală „Regimul contravenţiilor”, Legea nr. 295/2004 stabileşte că, în privinţa contravenţiilor prevăzute la art. 129, acestora le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu posibilitatea de a se achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.

22.    Referitor la susţinerea potrivit căreia prevederile criticate instituie o prezumţie de vinovăţie, precum şi că, prin aplicarea automată a sancţiunii complementare, contravenientul ar fi privat de un proces echitabil în care ar putea, în urma circumstanţierii stării de fapt şi a pericolului social, să beneficieze de o individualizare corectă a sancţiunii, în funcţie de care sancţiunea complementară să nu se justifice, astfel cum este reglementată de dreptul comun în materia contravenţiilor, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveşte aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă prevăzută la art. 29 din Legea nr. 295/2004, constatarea situaţiilor în care se impune măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă [prevăzute la art. 28 din aceeaşi lege – Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor] se face de către organele de poliţie competente. Aceste măsuri se comunică, în scris, titularului dreptului de deţinere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situaţia prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), măsuri care sunt supuse controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, iar în cadrul soluţionării cauzei, persoanele care se află sub incidenţa prevederilor criticate au posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 148 din 17 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 26 aprilie 2016).

23.    Ca atare, faptul că, în materia regimului armelor şi muniţiilor, contestarea procesului-verbal de contravenţie nu suspendă pedeapsa complementară a anulării dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor, nu este de natură a contraveni prevederilor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei. Această sancţiune este aplicată de drept, nefiind lăsată la aprecierea organelor constatatoare, tocmai datorită valorilor sociale lezate prin săvârşirea contravenţiei, ceea ce impune o astfel de reglementare în domeniul dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor şi muniţiilor, legiuitorul fiind îndreptăţit să instituie măsuri de ocrotire a interesului general al societăţii.

24.    Cu privire la dispoziţiile constituţionale referitoare la libertatea individuală şi la principiul prezumţiei de nevinovăţie, invocate de autorul excepţiei în susţinerea acesteia, Curtea reţine că nu sunt incidente în cauză, întrucât prin textele de lege care formează obiectul excepţiei de neconstituţionalitate nu se instituie măsuri de natură penală care să pună în discuţie principiul prezumţiei de nevinovăţie sau normele constituţionale prin care se asigură libertatea individuală.

25.    În ceea ce priveşte invocarea prevederilor art. 53 alin. (2) referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, Curtea reţine că acestea nu sunt incidente în cauză, deoarece din examinarea sistematică a dispoziţiilor Constituţiei, respectiv a titlului II care consacră drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, reiese faptul că dreptul de deţinere, port şi folosire armă nu este un drept constituţional.

26.    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992. cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Traian Sorinel Mişcuţa în Dosarul nr. 20.012/55/2014 al Tribunalului Arad – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 129 pct. 14 şi ale art. 130 alin. (2) lit. b) rpct. 11 şi pct. 14] din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 iulie 2016.

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

DECIZIA Nr. 551 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza finală si ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Emitent CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Valer Dorneanu – preşedinte
Petre Lăzăroiu – judecător
Mircea Ştefan Minea – judecător
Daniel Marius Morar – judecător
Puskas Valentin Zoltan – judecător
Simona-Maya Teodoroiu – judecător
Tudorel Toader – judecător
Augustin Zegrean – judecător
Ioniţa Cochinţu – magistrat-asistent

1.    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza finală şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 855/1.285/2014/a1*/a1 al Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.704D/2015.

2.    Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 7 iulie 2016, în prezenţa reprezentatului ales al autoarei excepţiei de neconstituţionalitate şi cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată când Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea pentru data de 12 iulie 2016, dată la care este pronunţată prezenta decizie.

CURTEA,

având în^ vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3.    Prin Încheierea din 13 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 855/1.285/2014/a1*/a1, Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza finală şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de B.R.D. – Groupe Societe Generale –

S.A. din Bucureşti cu ocazia soluţionării apelului declarat într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.

4.    In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt contrare art. 53 alin. (2) din Constituţie, deoarece sancţiunea drastică a decăderii creditorului din dreptul de a-şi valorifica creanţa, decădere prevăzută la art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, aplicabilă chiar şi atunci când din culpă debitorul sau administratorul judiciar nu l-a inclus pe lista de creditori şi nu la notificat iniţial conform Codului de procedură civilă fart. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/20061, nu este rezonabilă şi proporţională cu obiectivul Legii nr. 85/2006 (celeritate, multe tipuri de acte procedurale de comunicat către multe părţi). Or, o sancţiune este rezonabilă şi proporţională atunci când creditorul este repus în termen şi preia procedura în stadiul în care se află la acel moment, astfel cum prevăd, în prezent, dispoziţiile art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Totodată, menţionează că dispoziţiile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, însă nu din perspectiva caracterului rezonabil şi proporţional al sancţiunii decăderii creditorului în raport cu asigurarea celerităţii în procedura insolvenţei este una rezonabilă şi proporţională.

5.    In final solicită să se constate că interpretarea prevederilor art. 7 alin. (3) teza a doua şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. în sensul că se aplică sancţiunea decăderii şi unui creditor atunci când acesta nu a fost notificat potrivit Codului de procedură civilă din cauză că nu a fost înregistrat de debitor cu rea-credinţă în lista de creditori, iar administratorul judiciar nu a analizat documentaţia debitorului, este neconstituţională, deoarece sancţiunea drastică a decăderii este disproporţionată, existând alte sancţiuni mai adecvate, precum repunerea în termen şi preluarea procedurii doar în stadiul în care se află la acel moment, aşa cum, de altfel, prevede noua lege a insolvenţei.

6.    Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

7.    Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8.    Guvernul apreciază că sunt neîntemeiate criticile de neconstituţionalitate formulate de autorii excepţiei, în considerarea textelor invocate din Legea fundamentală, astfel cum au fost acestea interpretate de Curtea Constituţională şi în contextul specific al legislaţiei aplicabile procedurilor de insolvenţă.

9.    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.’ 47/1992, reţine următoarele:

10.    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

11.    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 7 alin. (3) teza finală şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:

–    Art. 7 alin. (3) teza finală: „(3) (…) Pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzută la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă”.

–    Art. 76 alin. (1): „(1) Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât

priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase”.

12.    Legea nr. 85/2006. cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V – Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Însă, având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora „Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date”, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor criticate din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

13.    În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 53 alin. (2), potrivit cărora „Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.

14.    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile art. 7 alin. (3) teza finală şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, criticate în prezenta cauză, au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, sens în care sunt, spre exemplu, Decizia nr. 1.538 din 6 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 6 ianuarie 2012, Decizia nr. 1.458 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 6 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 149 din 21 februarie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2012.

15.    Astfel, Curtea a reţinut că citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor prin Buletinul procedurilor de insolvenţă îşi găsesc justificarea în specificul acestei proceduri, care presupune un număr foarte mare de părţi şi o mare diversitate de acte procedurale de natură să îngreuneze mult desfăşurarea procedurii. Acestea constituie o măsură specială prin care se asigură soluţionarea cu celeritate a cauzelor (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 367 din 17 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2009, Decizia nr. 1.436 din 5 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 16 decembrie 2009, Decizia nr. 1.453 din 3 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 6 ianuarie 2012). Curtea a mai constatat că citarea creditorului neidentificat potrivit Codului de procedură civilă este imposibilă, întrucât nu se poate realiza fără a cunoaşte denumirea părţii citate (Decizia nr. 1.538 din 6 decembrie 2011, precitată).

16.    Totodată, Curtea a mai arătat că, potrivit art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, „Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică săptămânal pe pagina sa de internet, cu titlu gratuit, lista persoanelor supuse procedurii de insolvenţă, care va cuprinde următoarele informaţii: denumirea debitorului, codul de identificare fiscală, numărul de ordine în registrul în care este înregistrat, numărul dosarului de insolvenţă şi instanţa pe rolul căreia este înregistrat dosarul, primul termen de judecată stabilit de instanţa judecătorească după deschiderea procedurii, tipul procedurii şi numerele Buletinului în care sunt publicate actele de procedură referitoare la debitor” (Decizia nr. 273 din 22 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2012).

17.    Cu privire la primele măsuri, în urma deschiderii procedurii, Curtea observă că, potrivit art. 61 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, „Notificarea […] se realizează conform prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă”. De asemenea, la art. 62 din aceeaşi lege sunt prevăzute termenele pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă.

18.    În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate formulată în prezenta cauză, Curtea observă că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate invocă pretinsa încălcare a dispoziţiilor constituţionale ale art. 53 alin. (2) din Constituţie ca urmare a faptului că prevederile criticate instituie sancţiunea drastică a decăderii creditorului din dreptul de a-şi valorifica creanţa atunci când, din culpă, debitorul sau administratorul judiciar nu l-a inclus pe lista de creditori şi nu l-a notificat. Se solicită o interpretare, respectiv o modificare a acestora în sensul de a se recunoaşte acest drept al creditorului de a participa la procedură în stadiul în care se află la momentul cunoaşterii efective a procedurii insolvenţei.

19.    Având în vedere aceste critici de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, astfel cum a statuat constant în jurisprudenţa sa, spre exemplu prin Decizia nr. 53 din 12 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 22 martie 2013, invocarea prevederilor constituţionale referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi nu poate fi reţinută dacă nu s-a constatat încălcarea vreunei prevederi constituţionale care consacră drepturi sau libertăţi fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în cap. II – Drepturile şi libertăţile fundamentale din titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale – din Constituţie. Or, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu a precizat/menţionat, în concret, care este dreptul fundamental pretins a fi încălcat şi în privinţa căruia operează pretinsa restrângere prin prevederile art. 7 alin. (3) teza finală şi ale art. 76 alin.

(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte modificarea sau interpretarea prevederilor legale criticate, Curtea observă că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

20.    Distinct de acestea, în ceea ce priveşte menţionarea prin susţinerile părţilor prezente în faţa instanţei de contencios constituţional, respectiv adăugarea şi a altor temeiuri constituţionale în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că, potrivit jurisprudenţei sale constante, spre exemplu Decizia nr. 1.069 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 7 septembrie 2011, litigiul constituţional se desfăşoară numai în limitele determinate prin încheierea de sesizare, fără ca acestea să poată fi modificate de vreuna dintre părţi. Prin urmare, invocarea în faţa Curţii şi a altor temeiuri de neconstituţionalitate decât cele arătate prin ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate în faţa instanţei de judecată, temeiuri care nu au fost reţinute în încheierea de sesizare pronunţată de instanţa judecătorească, este inadmisibilă.

21.    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza finală şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de B.R.D. Groupe Societe Generale – S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 855/1.285/20l4/a1*/a1 al Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 iulie 2016.

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *