Template avocatoo

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 907 din 11 noiembrie 2016

3 minute • Monitorul Oficial • 11 noiembrie 2016


ORDIN pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Emitent MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR Nr. 1.346 din 6 iulie 2016

Emitent MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 1.297 din 27 iulie 2016 Emitent MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.437 din 12 octombrie 2016

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.740/2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari ori deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin. Articolul 1

(1)    Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)    Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-23 sunt reproduse în facsimil.

Articolul 2

Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu, secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru, secretar de stat

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI,

APELOR ŞI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A.

Adresa: localitatea Sudrigiu nr. 136, comuna Rieni, judeţul Bihor BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *