Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din 3 ianuarie 2019

10 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, în ansamblul său, precum și, în special, a dispozițiilor art. 12 alin. (1)-(5), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1)-(5) și art. 16 din aceasta
Nr. 737 din 20-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 349 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 1298 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua națională a constructorului
Nr. 350 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua națională a constructorului
Nr. 1299 din 27-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv“, precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Nr. 874 din 18-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt
Nr. 343 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt
Nr. 1292 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Nr. 344 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Nr. 1293 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Nr. 347 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Nr. 1296 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind instituirea zilei de 2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului
Nr. 348 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului
Nr. 1297 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind instituirea Zilei dăruirii
Nr. 355 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei dăruirii
Nr. 1304 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
Nr. 356 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
Nr. 1305 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărții“ în România
Nr. 357 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2019 ca „Anul Cărții“ în România
Nr. 1306 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 359 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 1308 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Nr. 360 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Nr. 1309 din 27-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Electorale Permanente
Nr. 1013 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Mediaș, județul Sibiu, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 1028 din 21-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor
Nr. 1015 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Autorității Naționale Fitosanitare în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“
Nr. 1011 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică“ a României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri“ a României
Nr. 1310 din 27-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 557 din 18-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă
Nr. 558 din 18-Septembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică“ a României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri“ a României
Nr. 361 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
Nr. 353 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
Nr. 1302 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Nr. 352 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
Nr. 1295 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Nr. 1301 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
Nr. 346 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 1294 din 27-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 345 din 27-Decembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 1609 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 1677 din 28-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind abrogarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
Nr. 21 din 14-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 5 din 3 ianuarie 2019

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea instalațiilor nucleare
Nr. 336 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2019
Nr. 3908 din 28-Decembrie-2018
Banca Națională a României
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit
Nr. 10 din 31-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 6 din 3 ianuarie 2019

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
Nr. 1002 din 20-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Ionuț Mișa din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 1 din 03-Ianuarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
Nr. 1614 din 27-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Mihaela Triculescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Nr. 2 din 03-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
Nr. 1660 din 06-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 7 din 3 ianuarie 2019

Președintele României
Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului
Nr. 5 din 03-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului
Nr. 6 din 03-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 și la București la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014
Nr. 1004 din 20-Decembrie-2018
Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019
Nr. 9 din 12-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *