Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1, nr. 2, nr. 3 din 3 ianuarie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 03 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1314 din 29-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1313 din 29-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru și publicitate imobiliară

Nr. 909 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011

Nr. 1484 din 21-Decembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011

Nr. 7310 din 28-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2018

Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordin privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, precum și a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere și durata închirierii

Nr. 1529 din 27-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea

Nr. 1559 din 11-Decembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale

Nr. 5509 din 16-Noiembrie-2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali

Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Nr. 29 din 04-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2018

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

Nr. 276 din 28-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

Nr. 1310 din 28-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară – ROVETEMERG“ la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași

Nr. 932 din 20-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

Nr. 1 din 03-Ianuarie-2018


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *