Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1000, 1001, 1002, 1003 din 18 decembrie 2017

7 minute • Monitorul Oficial • 18 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 1000 din 18 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 434 alin. (2) lit. f) și ale art. 439 alin. (4^1) teza a doua din Codul de procedură penală

Nr. 651 din 17-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

Nr. 1443 din 10-Noiembrie-2017


Ministerul Educației Naționale

Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfășurare și finalizare a programului special de revalorizare a formării inițiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenții învățământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.114/2014

Nr. 5524 din 22-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizie privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 2, art. 4 și la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

Nr. 162 din 27-Noiembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Nr. 1398 din 07-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

Nr. 1399 din 07-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

Nr. 1466 din 17-Noiembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016

Nr. 3189 din 08-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1002 din 18 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2) și ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

Nr. 653 din 17-Octombrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului

Nr. 96 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 28B Târgu Frumos – Botoșani km 0 + 000 – km 76 + 758“, județele Iași și Botoșani

Nr. 890 din 14-Decembrie-2017


Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea unor atribuții de coordonare
Nr. 719 din 18-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Nițu Marin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Nr. 720 din 18-Decembrie-2017


Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2017 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

Nr. 1800 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“
Nr. 7110 din 12-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017

Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii – COM (2017) 376 final

Nr. 128 din 13-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu – Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE – JOIN (2017) 450 final

Nr. 129 din 13-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică“, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Actul privind securitatea cibernetică“) – COM (2017) 477 final

Nr. 130 din 13-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană – COM (2017) 495 final

Nr. 131 din 13-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic – COM (2017) 538 final

Nr. 132 din 13-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană – COM (2017) 565 final

Nr. 133 din 13-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește persoana impozabilă atestată – COM (2017) 567 final

Nr. 134 din 13-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre – COM (2017) 569 final

Nr. 135 din 13-Decembrie-2017


Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne – COM (2017) 571 final

Nr. 136 din 13-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

Nr. 97 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională

Nr. 899 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița“

Nr. 900 din 14-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *