Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1005, 1006, 1007 din 19 decembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 19 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017

Senatul României

Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului – COM (2017) 637 final

Nr. 137 din 13-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Nr. 99 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind registrul general de evidență a salariaților

Nr. 905 din 14-Decembrie-2017


Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizie privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători

Nr. 168 din 08-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu“ București

Nr. 1442 din 15-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sacu din județul Caraș-Severin

Nr. 1520 din 28-Noiembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Nr. 3190 din 11-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1006 din 19 decembrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

Nr. 100 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Nr. 102 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Mediului

Ordin privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate

Nr. 1447 din 24-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1007 din 19 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. (4) din Codul de procedură penală

Nr. 687 din 02-Noiembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Nr. 101 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Nr. 893 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea lit. a) și b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2017

Nr. 891 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Nr. 894 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut

Nr. 1415 din 12-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Vild Olίvia Franciska

Nr. 895 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și de gestiune în cadrul Programului „Prima casă“, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Nr. 3223 din 14-Decembrie-2017


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Decizie cu privire la Cererea nr. 18.492/14 introdusă de Nicolae-Corneliu Diaconiță împotriva României

Nr. – din 28-Septembrie-2017


Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

Hotărâre privind ratificarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 87/2016 pentru aprobarea modificării art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014

Nr. 2 din 24-Noiembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre pentru aprobarea Strategiei „ANEVAR peste 20 de ani – Viziunea Asociației“

Nr. 6 din 08-Decembrie-2017


Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

Hotărâre privind componența Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

Nr. 7 din 09-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

Nr. 29 din 07-Decembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Rectificare referitoare la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.391/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 „Declarație privind impozitul pe reprezentanță”

Nr. 3391 din 19-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *