Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 din 28 noiembrie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 13 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1006 din 28 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 276 din 26-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Nr. 954 din 23-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene
Nr. 277 din 26-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene
Nr. 955 din 23-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
Nr. 278 din 26-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
Nr. 956 din 23-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
Nr. 619 din 03-Octombrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice
Nr. 2936 din 23-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății MAGAZINUL DE ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare
Nr. 1367 din 08-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1007 din 28 noiembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centrul educațional și social pastoral «Nifon Mitropolitul» (Palatul Nifon)“
Nr. 927 din 23-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
Nr. 926 din 23-Noiembrie-2018
Banca Națională a României
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 4/2015 privind funcționarea sistemului de plăți TARGET2 – România
Nr. 7 din 16-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1008 din 28 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
Nr. 280 din 26-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
Nr. 958 din 23-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
Nr. 281 din 26-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
Nr. 959 din 23-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
Nr. 282 din 26-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
Nr. 960 din 23-Noiembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
Nr. 283 din 26-Noiembrie-2018
Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 173 din 21-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
Nr. 961 din 23-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Tiberius-Marius Brădățan din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Sănătății
Nr. 297 din 27-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Tiberius-Marius Brădățan în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății
Nr. 298 din 27-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea domnului Veaceslav Șaramet din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
Nr. 299 din 27-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Victor Alexeev în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
Nr. 300 din 27-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Claudia Ioana Szabo, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 302 din 27-Noiembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Daniel-Constantin Coroamă în funcția de secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor
Nr. 301 din 27-Noiembrie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Nr. 1084 din 19-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018
Nr. 2892 din 19-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii
Nr. 2942 din 23-Noiembrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei bancnote dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
Nr. 29 din 23-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1009 din 28 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
Nr. 279 din 26-Noiembrie-2018
Senatul României
Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Senatului pe anul 2017
Nr. 174 din 26-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
Nr. 957 din 23-Noiembrie-2018
Senatul României
Hotărâre privind numirea președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Nr. 175 din 26-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 308/2015 privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spații, precum și scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș“, unitate din subordinea Ministerului Sănătății
Nr. 924 din 23-Noiembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 1545 din 27-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 și 2021, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
Nr. 925 din 23-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.947/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Național din municipiul București
Nr. – din 28-Noiembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Rectificare referitoare la la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.286/2018 privind aprobarea modelului Convenției privind implementarea Programului „INVESTEȘTE ÎN TINE“ și a modelului Convenției de garantare
Nr. – din 28-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1010 din 28 noiembrie 2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
Nr. 135 din 28-Noiembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari
Nr. 134 din 28-Noiembrie-2018
Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin pentru aprobarea Normelor privind raportarea către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar
Nr. 266 din 12-Noiembrie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră
Nr. 1106 din 21-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.458/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. – din 28-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *