Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 din 20 decembrie 2017

8 minute • Monitorul Oficial • 20 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 1008 din 20 decembrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din 8 unități administrativ-teritoriale din județul Galați

Nr. 1499 din 23-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.207/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

Nr. 1535 din 04-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Olt

Nr. 1536 din 04-Decembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

Nr. 3567 din 13-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1009 din 20 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 și semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum și a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 și semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

Nr. 251 din 13-Decembrie-2017


Convenție pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale

Nr. – din 05-Iulie-2016


Protocol suplimentar la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor

Nr. – din 05-Iulie-2016


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 și semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum și a Protocolului suplimentar, adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 și semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970

Nr. 1166 din 12-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova“

Nr. 896 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ – S.A. București

Nr. 897 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Apărării Naționale

Ordin pentru modificarea art. 3 lit. B din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

Nr. M.162 din 13-Decembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Nr. 3145 din 05-Decembrie-2017


Banca Națională a României

Ordin privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII)

Nr. 12 din 07-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

Nr. 103 din 14-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1011 din 20 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Nr. 255 din 19-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Nr. 1178 din 18-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 257 din 19-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

Nr. 1180 din 18-Decembrie-2017


Parlamentul României

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Nr. 261 din 19-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Nr. 1184 din 18-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind achiziționarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu – Florica („Vila Florica“), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii și Identității Naționale

Nr. 777 din 28-Noiembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Variantă de ocolire Timișoara-Sud“

Nr. 892 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014

Nr. 898 din 14-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenței Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Nr. 721 din 20-Decembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin de revocare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.407/2015 privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de Societatea Comercială AGRO-CHIRNOGI – S.A.

Nr. 3224 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin de revocare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.143/2015 privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute de Societatea Comercială AGRO-CHIRNOGI – S.A.

Nr. 3225 din 14-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A.

Nr. 122 din 19-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății TERRA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Nr. 1701 din 28-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1012 din 20 decembrie 2017

Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj

Nr. 903 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind transmiterea unui teren aparținând domeniului public al statului din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, unitate cu statut de regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în administrarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr. 904 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare, reparații capitale și amenajări la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole“ la Universitatea Tehnică de Construcții București

Nr. 906 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale

Nr. 918 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Maramureș

Nr. 919 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat

Nr. 920 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 921 din 20-Decembrie-2017


Consiliul Concurenței

Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind acordarea indemnizațiilor de performanță

Nr. 1267 din 19-Decembrie-2017


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali

Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în afara granițelor Uniunii Europene

Nr. 34 din 06-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *