Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022 din 29 noiembrie 2018

19 minute • Monitorul Oficial • 13 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1011 din 29 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017
Nr. 261 din 14-Noiembrie-2018

Acord între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009)
Nr. – din 15-Iunie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr. 1.904(2009), semnat la New York la 15 iunie 2017
Nr. 902 din 14-Noiembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European – O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere – Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg din 19-20 septembrie 2018 – COM (2018)641
Nr. 76 din 28-Noiembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE JOIN – (2018)31
Nr. 77 din 28-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/ comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 1506 din 28-Noiembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate
Nr. 3626 din 19-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății MULTIEXPERT ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1328 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății SOLARIS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1329 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății STAR OFFICE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1330 din 02-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății TAR & TAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
Nr. 1331 din 02-Noiembrie-2018
Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre privind eliberarea de duplicate ale autorizației de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România
Nr. 41 din 09-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1012 din 29 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Hotărâre referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Nr. 2 din 18-Octombrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22-25 și ale art. 50 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, precum și a ordonanței Guvernului în ansamblul său
Nr. 363 din 31-Mai-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud
Nr. 1593 din 13-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității „Dimitrie Cantemir“ din Târgu Mureș
Nr. 5386 din 31-Octombrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad
Nr. 5387 din 31-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1013 din 29 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
Nr. 284 din 26-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
Nr. 962 din 23-Noiembrie-2018
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
Decizie privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap
Nr. 877 din 30-Octombrie-2018
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Decizie privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică
Nr. 997 din 13-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1014 din 29 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 973 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios
Nr. 974 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit
Nr. 975 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 976 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar
Nr. 977 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință
Nr. 978 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință
Nr. 979 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 980 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 982 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 981 din 23-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Nr. 468 din 12-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei de către domnul Florin-Victor Drăghici
Nr. 303 din 28-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1015 din 29 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit
Nr. 971 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios
Nr. 970 din 23-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă
Nr. 367 din 31-Mai-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință
Nr. 972 din 23-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (12) lit. d) și art. 10 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Nr. 490 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Nr. 491 din 17-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 1016 din 29 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Medaliei Naționale Pentru Merit
Nr. 984 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Medaliei Naționale Serviciul Credincios
Nr. 983 din 23-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov
Nr. 1608 din 15-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Medaliei Bărbăție și Credință
Nr. 985 din 23-Noiembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor instalațiilor de producere a energiei electrice de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare
Nr. 191 din 14-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1017 din 29 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler
Nr. 964 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Crucii Naționale Serviciul Credincios
Nr. 963 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 986 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Virtutea Militară
Nr. 965 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 988 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 987 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 989 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 990 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 992 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 991 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 994 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 993 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 995 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 996 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 998 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 997 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1000 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1001 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 999 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1004 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1003 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1002 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1005 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România – Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la București la 17 septembrie 2018
Nr. 1006 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1007 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1008 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1010 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1009 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1012 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1011 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1014 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1013 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1016 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1015 din 28-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1018 din 29 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 967 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 966 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință
Nr. 969 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar
Nr. 968 din 23-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1018 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1017 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1019 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1020 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1022 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1021 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1024 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1023 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1026 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1025 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1028 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1027 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1029 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1030 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, din Ministerul Apărării Naționale
Nr. 1031 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în rezervă, a unui general-maior cu două stele, în rezervă, din Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 1032 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 1034 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 1033 din 28-Noiembrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale
Nr. M.204 din 21-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Telecomunicații Speciale
Nr. 1035 din 28-Noiembrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
Nr. M.205 din 21-Noiembrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naționale
Nr. M.206 din 21-Noiembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 1546 din 29-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Nr. 1512 din 29-Noiembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 1547 din 29-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1019 din 29 noiembrie 2018

Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Serviciul de Informații Externe
Nr. 1036 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, a unui colonel, în retragere, din Serviciul de Informații Externe
Nr. 1037 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Informații Externe
Nr. 1038 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel, în rezervă, din Serviciul de Informații Externe
Nr. 1039 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Serviciul de Informații Externe
Nr. 1041 din 28-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Serviciul de Informații Externe
Nr. 1040 din 28-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfășurării și finanțării, în anul 2018, a paradei militare naționale prilejuite de data de 1 Decembrie – Ziua Națională a României
Nr. 934 din 29-Noiembrie-2018
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
Ordin privind aprobarea Etapelor implementării Programului național de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului în cadrul unităților sanitare din ambulatoriu
Nr. 261 din 19-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1020 din 29 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Nr. 633 din 12-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1021 din 29 noiembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte
Nr. 685 din 07-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1022 din 29 noiembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii
Nr. 291 din 29-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii
Nr. 1120 din 29-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1130 din 29-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1131 din 29-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1132 din 29-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1133 din 29-Noiembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 449 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
Nr. 540 din 18-Septembrie-2018
Serviciul Român de Informații
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari, subofițeri și gradați profesioniști din Serviciul Român de Informații
Nr. 1021 din 09-Noiembrie-2018
Serviciul Român de Informații
Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul Român de Informații
Nr. 1020 din 09-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *