Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 din 21 decembrie 2017

9 minute • Monitorul Oficial • 21 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 1013 din 21 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

Nr. 252 din 13-Decembrie-2017


Convenție privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile

Nr. – din 16-Noiembrie-2017


Protocol la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor

Nr. – din 16-Noiembrie-2001


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001

Nr. 1167 din 12-Decembrie-2017


Parlamentul Românei

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Nr. 256 din 19-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Nr. 1179 din 18-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. (2) din Codul de procedură penală

Nr. 554 din 19-Septembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 901 din 14-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru o parte dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0608 Constanța

Nr. 902 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind emiterea titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

Nr. 3243 din 19-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1014 din 21 decembrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din județul Caraș-Severin

Nr. 1497 din 23-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Răcășdia din județul Caraș-Severin

Nr. 1498 din 23-Noiembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind utilizarea Sistemului de decizii vamale

Nr. 3533 din 11-Decembrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din două unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău

Nr. 1500 din 23-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Nr. 1699 din 28-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății EMIASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Nr. 1700 din 28-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății ISPO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Nr. 1702 din 28-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Nr. 1703 din 28-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății GRAND GARAGE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Nr. 1704 din 28-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății KAMER ACTIV – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Nr. 1705 din 28-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății SPECIAL OFFICE – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Nr. 1706 din 28-Noiembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Decizie privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare și radierea Societății VIENNA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Nr. 1707 din 28-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1015 din 21 decembrie 2017

Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1186 din 20-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1185 din 20-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător

Nr. 1187 din 20-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror

Nr. 1188 din 20-Decembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Nr. 569 din 19-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) și art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 671 din 24-Octombrie-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală

Nr. 134 din 18-Decembrie-2017


Primul-Ministru

Decizie privind numirea domnului Octavian Ilișoi în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

Nr. 722 din 21-Decembrie-2017


Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală

Nr. 135 din 18-Decembrie-2017


Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2016 privind regimul și principiile aferente remunerării personalului Autorității de Supraveghere Financiară

Nr. 16 din 19-Decembrie-2017


Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Decizie privind stabilirea valorilor unitare anuale ale compensației pentru serviciul public de călători în anul 2017

Nr. 174 din 14-Decembrie-2017


Banca Națională a României

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari S.U.A. începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2017

Nr. 27 din 18-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1016 din 21 decembrie 2017

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău

Nr. 1537 din 04-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică

Nr. 125 din 20-Decembrie-2017


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordin privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2018

Nr. 126 din 20-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1017 din 21 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică

Nr. 260 din 19-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică

Nr. 1183 din 01-Ianuarie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Nr. 105 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane

Nr. 106 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului

Nr. 913 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017

Nr. 3244 din 19-Decembrie-2017


Camera de Comerț și Industrie a României

Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Nr. 5 din 12-Decembrie-2017


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *