Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 102, 103, 104, 105 din 11 februarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 11 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 102 din 11 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 593 din 27-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
Nr. 53 din 30-Ianuarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială
Nr. 25 din 03-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) și art. 47 alin. (1) și (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Nr. 829 din 11-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani
Nr. 1769 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Ansamblului Bisericii de lemn „Sf. Nicolae“ situat în satul Dobrinăuți-Hapăi, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani, ca monument istoric, categoria II – arhitectură, a – ansamblu, grupa valorică B
Nr. 2840 din 01-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casa Săulescu, situat la adresa poștală str. George Enescu nr. 38, sectorul 1, municipiul București, având cod LMI B-II-m-B-18702
Nr. 2841 din 01-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poștală Str. Victoriei nr. 58, satul Pișcolt, comuna Pișcolt, județul Satu Mare în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Biserica Ortodoxă Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică B
Nr. 2902 din 20-Noiembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială
Nr. 26 din 03-Ianuarie-2019
Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a societății FAIR CREDIT HOUSE IFN – S.A.
Nr. 37 din 17-Ianuarie-2019
Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a societății LOCUINȚA ACCESIBILĂ LEASING IFN – S.A.
Nr. 38 din 17-Ianuarie-2019
Banca Națională a României
Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a societății REGIO LEASING IFN – S.A.
Nr. 39 din 17-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind diminuarea risipei alimentare (republicare)
Nr. 217 din 17-Noiembrie-2016

Monitorul Oficial nr. 104 din 11 februarie 2019

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 113 din 08-Februarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 111 din 08-Februarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 112 din 08-Februarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului a disponibilităților prevăzute la art. 57 și 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Nr. 1386 din 07-Februarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.980/1/2018
Nr. 86 din 10-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 105 din 11 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Nr. 826 din 11-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Nr. 872 din 18-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanță județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov și aprobarea modelului contractului de administrare a serviciilor de ambulanță județene și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
Nr. 157 din 08-Februarie-2019
Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011
Nr. 342/C din 29-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *