Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 din 27 decembrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 27 decembrie 2017


Monitorul Oficial nr. 1025 din 27 decembrie 2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II

Nr. 34 din 20-Decembrie-2017


Curtea de Arbitraj Comercial Internațional

Decizie privind adoptarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Nr. 27 din 17-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1026 din 27 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (1)-(3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 574 din 21-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16, art. 21 alin. (6) și (7) și art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod  în perioada regimului comunist în România

Nr. 590 din 26-Septembrie-2017


Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) teza întâi și alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Nr. 591 din 26-Septembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind înființarea Centrului Cultural „Sala Palatului“ și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia

Nr. 109 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009

Nr. 940 din 20-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1027 din 27 decembrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 717 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă

Nr. 573 din 21-Septembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Nr. 3725 din 19-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Nr. 259 din 19-Decembrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

Nr. 99 din 22-Decembrie-2017


Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Nr. 1182 din 18-Decembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 23/2013 pentru aprobarea statului de funcții al serviciilor Camerei Deputaților pe anul 2013

Nr. 100 din 22-Decembrie-2017


Camera Deputaților

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Nr. 99 din 21-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“

Nr. 929 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

Nr. 930 din 20-Decembrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Nr. 937 din 20-Decembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017

Nr. 7195 din 19-Decembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

Nr. 7209 din 20-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2017

Parlamentul României

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Nr. 267 din 22-Decembrie-2017


Președintele României

Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Nr. 1299 din 21-Decembrie-2017


Guvernul României

Ordonanță de urgență privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

Nr. 110 din 20-Decembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității“, obiectivul specific 5.2

Nr. 7136 din 14-Decembrie-2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene

Ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis „România Start UP Plus“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

Nr. 7211 din 20-Decembrie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *