Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1031, 1032, 1033, 1034 din 5 decembrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 13 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1031 din 5 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
Nr. 294 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
Nr. 1136 din 03-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Odobești, județul Vrancea
Nr. 899 din 09-Noiembrie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea modelului-cadru de raportare de către ocoalele silvice a situației comparative dintre prevederile amenajamentului silvic și lucrările silviculturale efectiv realizate în anul anterior, la nivel de unitate de producție
Nr. 1103 din 21-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman
Nr. 1473 din 22-Noiembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea art. 31 alin. (1) lit. c) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole“ în cadrul PNDR 2014-2020
Nr. 1490 din 03-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea programelor pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la disciplina Cultură civică și educație socială și la disciplina Artele spectacolului (Arta actorului)
Nr. 5529 din 14-Noiembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea programelor valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar la disciplinele Artă teatrală – Arta actorului și Cultură civică și educație socială
Nr. 5530 din 14-Noiembrie-2018
Banca Națională a României
Ordin privind amortizorul de capital pentru risc sistemic
Nr. 8 din 21-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1032 din 5 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
Nr. 295 din 03-Decembrie-2018
Camera Deputaților
Decizie privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
Nr. 10 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
Nr. 1137 din 03-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ghioroiu, județul Vâlcea
Nr. 930 din 23-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind înființarea Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA“ – S.A.
Nr. 933 din 29-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată stabilite prin „Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
Nr. 2846 din 16-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1033 din 5 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
Nr. 296 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
Nr. 1138 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1140 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1142 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1141 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1143 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1145 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1144 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1146 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1147 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1148 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1150 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1149 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1151 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1153 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1152 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1154 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1157 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1155 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1156 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1159 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1158 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1160 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1163 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1162 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1161 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1164 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1165 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1166 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1167 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1168 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1169 din 03-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 176 din 03-Decembrie-2018
Agenția Națională pentru Privatizare
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților
Nr. 520 din 27-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1034 din 5 decembrie 2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea Regulamentului muzicilor militare din Armata României
Nr. M.202 din 20-Noiembrie-2018
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
Ordin privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 21 noiembrie 2018
Nr. 299 din 28-Noiembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 1552 din 29-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
Nr. 1524 din 04-Decembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru aprobarea criteriilor de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate județene
Nr. 1548 din 29-Noiembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *