Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1035, 1036, 1037, 1038 din 6 decembrie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 13 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1035 din 6 decembrie 2018

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 1170 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Steaua României
Nr. 1171 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 1173 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
Nr. 1172 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
Nr. 1174 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 1175 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1177 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învățământ
Nr. 1176 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1178 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1179 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1181 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1182 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1180 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1184 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1183 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1185 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1186 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1188 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1187 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1190 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1189 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1191 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1192 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1194 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1193 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1196 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui judecător
Nr. 1195 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 1197 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 1199 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 1200 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 1198 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 1203 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 1201 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 1202 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind numirea unui procuror
Nr. 1204 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind reîncadrarea în funcție a unui procuror
Nr. 1205 din 04-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1206 din 04-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state
Nr. 5462 din 12-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1036 din 6 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 288 din 29-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 1045 din 29-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unități administrativ-teritoriale din județul Vâlcea
Nr. 1617 din 19-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea prețului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul PRIVIGEN 100 mg/ml, soluție perfuzabilă 100 mg/ml, cutie cu un flacon x 50 ml soluție perfuzabilă
Nr. 1525 din 04-Decembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat
Nr. 1549 din 29-Noiembrie-2018
Consiliul Concurenței
Ordin privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru modificarea Instrucțiunilor privind condițiile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurențiale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 724/2010
Nr. 1411 din 16-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 decembrie 2018

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 3659 din 26-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010
Nr. 1607 din 15-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Furculești din județul Teleorman
Nr. 1603 din 15-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.915/1/2018
Nr. 69 din 15-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 decembrie 2018

Senatul României
Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-9 decembrie 2018
Nr. 21 din 06-Decembrie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru prelungirea cu 60 de zile a termenelor stabilite la art. 3 și 4 din Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane
Nr. 1133 din 29-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilelor situate la adresa poștală șos. Panduri nr. 71, sector 5, București, aflate în proprietatea S.C. SPAVIN INVEST – S.R.L., părți ale monumentului istoric clasat cu denumirea Întreprinderea „Uzinele Chimice Române“, șos. Panduri nr. 71-75, sector 5, București, având cod LMI B-II-m-B-19321
Nr. 2852 din 12-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin de aprobare a Regulamentului privind procedurile de preselecție națională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european și de monitorizare a siturilor preselectate pentru Marca patrimoniului european
Nr. 2889 din 20-Noiembrie-2018
Inspecția Judiciară
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari
Nr. 131 din 04-Decembrie-2018
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *