Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1043, 1044, 1045, 1046, 1047 din 10 decembrie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 13 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1043 din 10 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
Nr. 292 din 03-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
Nr. 1134 din 03-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județele Bihor, Buzău, Călărași și Neamț
Nr. 1616 din 19-Noiembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Nr. 1779 din 19-Noiembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC INDUSTRIAL BREAZA – S.R.L.
Nr. 6321 din 28-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1044 din 10 decembrie 2018

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii
Nr. 1073 din 03-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 466 alin. (2) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală
Nr. 497 din 17-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 alin. (3) și art. 243 alin. (1) lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaților, astfel cum acestea au fost modificate prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 47 din 5 septembrie 2018 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Nr. 649 din 24-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
Nr. 937 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru modificarea art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc“
Nr. 939 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 938 din 07-Decembrie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru anul 2019
Nr. 208 din 07-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind unele măsuri în domeniul protecției apelor
Nr. 298 din 07-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul protecției apelor
Nr. 1207 din 06-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 546 din 18-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian
Nr. 940 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Stoica Cristina
Nr. 941 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Nr. 942 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2018
Nr. 943 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul Maramureș
Nr. 944 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale
Nr. 945 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 946 din 07-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Ramona-Ioana Bruynseels în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 306 din 10-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“, pentru anul 2018
Nr. 947 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 136 din 03-Decembrie-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018
Nr. 1425 din 27-Noiembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
Nr. 1534 din 07-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1047 din 10 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Nr. 556 din 18-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale
Nr. 948 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2018
Nr. 951 din 07-Decembrie-2018
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorului-șef al Inspecției Judiciare
Nr. 1074 din 03-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *