Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1051, 1052, 1053 din 12 decembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 20 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1051 din 12 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind măsurile de control al tuberculozei
Nr. 302 din 10-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile de control al tuberculozei
Nr. 1215 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru aprobarea conținutului registrului național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, a modelului documentelor de constituire, organizare și funcționare, a procedurii de constituire și autorizare pentru toate ocoalele silvice și a atribuțiilor acestora
Nr. 1112 din 23-Noiembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în proprietatea unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Brăila
Nr. 1495 din 10-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1052 din 12 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
Nr. 290 din 29-Noiembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
Nr. 1107 din 29-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1053 din 12 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
Nr. 303 din 11-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
Nr. 1216 din 10-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Nr. 304 din 11-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Nr. 1217 din 10-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
Nr. 305 din 11-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
Nr. 1218 din 10-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 – COM (2018) 633 final
Nr. 179 din 05-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European și al Consiliului – COM 631 (2018)
Nr. 178 din 05-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare) – COM (2018) 634 final
Nr. 180 din 05-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist – COM (2018) 640 final
Nr. 181 din 05-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European – O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere – COM (2018) 641 final
Nr. 182 din 05-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
Nr. 549 din 18-Septembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
Nr. 105 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind rechemarea și numirea unui consul general
Nr. 959 din 07-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Lunca Oltului Drăgoești din județul Vâlcea, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1499 din 10-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 14 Haret din județul Vrancea, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1500 din 10-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *