Template avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1054 din 28 decembrie 2016

45 minute • Monitorul Oficial • 28 decembrie 2016


HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile

Emitent guvernul româniei

Având în vedere prevederile:

 • 21, 22 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 2 alin. 3 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I

 • Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. MFP 103673, 154184, 154186, 154187, 154188, 154189, 154190, 154191, 154192, 154193, 154194, 154195, 154196, 154197, 154198, 154199, 154200, 154201, 154202, 154203, 154204, 155934, 155935, 155936 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi -completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a denumirii şi actualizării bazei legale, potrivit anexei nr. 1*) – subanexa nr. 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr. 105989, 155318, 155800 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, a schimbării denumirii, actualizării bazei legale, precum şi schimbarea denumirii unuia dintre ordonatorii terţiari de credite, potrivit anexei nr. 2*) ce cuprinde un număr de 3 subanexe numerotate de la 2.1 la 2.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Datele de identificare a bunului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu nr. 147.176 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, a înregistrării corecte a codului de clasificaţie şi a denumirii, potrivit anexei nr. 3*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Datele de identificare a unor bunuri înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor subordonate acesteia cu nr. 35621, 121064, 121065, 121066, 121067, 121068, 121069, 152343, 153679, 155319, 27195, 155384, 152345, 34289,34290, 39905, 155284, 155285, 40163, 152346, 38596, 61984, 27494, 27495, 27669, 153346, 28076, 61991, 61992, 107426, 34870, 155282, 155283, 159223, 27153, 27156, 27157, 38275, 61985, 155297, 155298, 27503, 27504, 27505, 27506, 27507, 27508, 27509, 155213,  155214, 154589, 38170, 155279, 155280, 155281, 159222, 159308, 159309, 160917, 160525, 160526, 160722, 160723, 160761 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a denumirii şi actualizării bazei legale, potrivit anexei nr. 4*) ce cuprinde un număr de 18 subanexe numerotate de la 4.1 la 4.18, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul II

Se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexele 4.1-4.17 din art. I alin. (4) din administrarea oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară ale judeţelor pe raza cărora sunt situate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară ale judeţelor pe raza cărora sunt situate, instituţii subordonate acesteia, după cum urmează:

 1. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.1 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău;
 2. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.2 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov.

*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 1. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.3 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila;
 2. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.4 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin;
 3. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.5 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj;
 4. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.6 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa;
 5. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.7 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu;
 6. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.8 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj;
 7. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.9 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa;
 8. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.10 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
 9. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.11 din administrarea Oficiului de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară Olt în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt;

 1. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.12 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare;
 2. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.13 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu;
 3. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.14 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava;
 4. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.15 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
 5. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.16 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea;
 6. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 – subanexa nr. 4.17 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea.

Articolul III

 • Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unui număr de 55 de poziţii aferente unor construcţii, în baza numerelor cadastrale nr. 247, 248, 250, 251 şi a raportului de evaluare din 30 septembrie 2014, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 – subanexa nr. 1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 – subanexa nr. 2.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Se aprobă divizarea bunului cu nr. MFP 28254 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în două bunuri, imobile ce trec din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, având datele de identificare şi valoarea de inventar a imobilelor actualizată, ca urmare a intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificare, potrivit anexei nr. 4 – subanexa nr. 4.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul IV

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 958.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj Emitent guvernul româniei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

 • Se aprobă stema comunei Işalniţa, judeţul Dolj, prevăzută în anexa nr. 1.
 • Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
 • Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 939.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STEMA

comunei Işalniţa, judeţul Dolj

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj Descrierea stemei

Stema comunei Işalniţa, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat de un brâu undat de argint.

În partea dreaptă, în câmp roşu, se află o siluetă feminină în picioare, văzută din faţă, purtând pe cap un ştergar şi în picioare opinci, îmbrăcată cu cămaşă având motive geometrice, cu poale peste cătrinţă şi ţinând în mâna dreaptă un ulcior, totul de aur.

În partea stângă, în câmp albastru, se află un corn al abundenţei din care se revarsă 2 pere cu frunze, 2 ştiuleţi de porumb depănuşaţi, o vânătă, o varză, o căpşună, 3 cireşe cu frunză, o gutuie cu frunză şi un ardei gras, totul de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate

Silueta feminină face trimitere la legenda frumoasei hangiţe, pe nume Niţa, de unde vine şi denumirea localităţii.

Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii, respectiv râurile Amandia şi Jiu. Cornul abundenţei simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, legumicultura şi pomicultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş Emitent guvernul româniei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

 • Se aprobă stema comunei Băiuţ, judeţul Maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.
 • Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
 • Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 968.

ANEXA Nr. 1

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STEMA

comunei Băiuţ, judeţul Maramureş

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş Descrierea stemei

Stema comunei Băiuţ, potrivit anexei nr. 1, se compune dintrun scut triunghiular auriu cu marginile rotunjite.

Scutul este încărcat cu un chevron (căprior) roşu, care închide între braţe o

gură de mină tăiată, deschisă negru, zidită roşu, cu însemnele minereşti negre – dalta şi ciocanul – încrucişate, reprezentate în partea de sus a minei. În partea superioară, în dextra şi senestra, se află câte un brad verde.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate

Gura de mină simbolizează denumirea localităţii, care este păstrată încă din secolul al XVII-lea, şi face referire la bogăţiile diversificate ale subsolului localităţii prin minereurile existente.

Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei în păduri de conifere.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

NORMĂ pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Emitent autoritatea de supraveghere financiară

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) şi (8), ale art. 35, art. 81 alin. (2) şi (3) şi ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 51, art. 173 alin. (1) lit. k), ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 20 decembrie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Articolul I

– Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, alineatul (2), partea introductivă a alineatului (4) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Entităţile care intră sub incidenţa prevederilor prezentei norme

sunt:

 1. societăţi de servicii de investiţii financiare;
 2. societăţi de administrare a investiţiilor, cu organisme de plasament colectiv;
 3. operatori de piaţă/sistem;
 4. depozitari centrali;
 5. case de compensare şi contrapărţi centrale;
 6. administratori de fonduri de investiţii alternative;
 7. Fondul de compensare a investitorilor;
 8. societăţi de asigurare şi/sau reasigurare;
 9. fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora;
 10. fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora.
 • Obligaţia desemnării unui auditor financiar-persoană juridică avizat de către A.S.F. în conformitate cu prevederile prezentei norme nu se aplică următoarelor entităţi:
 • Misiunile de audit financiar pentru entităţile prevăzute la alin. (4) se efectuează de către auditori financiari persoane fizice sau juridice, membri ai C.A.F.R. cu experienţă în domeniul care va fi supus auditului financiar, fără a fi necesară avizarea acestora de către A.S.F. Entităţile menţionate la alin. (4) pot desemna pentru realizarea misiunilor de audit financiar inclusiv auditorii financiari avizaţi de către A.S.F.
 1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
 • Auditorii financiari persoane fizice care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la alin. (4) au obligaţia să urmeze cursuri de pregătire profesională organizate în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare dintre Camera Auditorilor Financiari din România şi Autoritatea de Supraveghere Financiară.
 1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 3

 • Activitatea de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin.
 • se efectuează asupra situaţiilor financiare anuale/consolidate.
 1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 4

Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia respectării cerinţelor de conduită etică şi profesională prevăzute de legislaţia aplicabilă în acest sens.

 1. La articolul 7 alineatul (1), literele a) , g) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 2. să fie membru al C.A.F.R. cu experienţă în exercitarea profesiei de cel puţin 4 ani;

g)să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de C.A.F.R.; deţinerea unui contract de asigurare de răspundere civilă este obligatorie pentru întreaga durată a efectuării misiunilor de audit financiar pentru entităţile reglementate de A.S.F.; A.S.F. nu îşi asumă responsabilitatea privind conformitatea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de C.A.F.R.;

 1. să aibă în componenţa echipei de audit un expert în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA

Certified Information Systems Auditor», în conformitate cu reglementările în materie;

 1. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 • Partenerul-cheie de audit trebuie să fie membru activ al C.A.F.R. şi să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f).
 • Prevederile alin. (2) nu se aplică auditorilor financiari care şi-au manifestat intenţia de a derula misiuni de audit financiar la entităţile care activează pe piaţa sistemului de pensii private.
 1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 8

Auditorii financiari care solicită avizarea ca auditori financiari ai entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7

prin depunerea la Registratura A.S.F. a următoarelor documente:

 1. document eliberat de către C.A.F.R. care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a);
 2. certificat constatator emis de Oficiul Naţional                  al     Registrului

Comerţului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;

 1. documente eliberate de C.A.F.R. care să cuprindă menţiuni referitoare la ultimul calificativ acordat, precum şi menţiuni referitoare la buna reputaţie în conformitate cu normele privind buna reputaţie a auditorului financiar;
 2. contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil la data depunerii documentaţiei, în copie;
 3. cazier judiciar şi cazier fiscal, în original;
 4. dovada achitării taxei de avizare, în condiţiile prevăzute de reglementările privind veniturile A.S.F.;
 1. curriculum vitae, semnat şi datat, document care să ateste calitatea de membru activ al C.A.F.R., precum şi declaraţia prevăzută la lit. k) şi anexa nr. 3 pentru partenerul-cheie de audit;
 2. lista persoanelor angajate cu contract individual de muncă, membri activi ai C.A.F.R., pentru care se va prezenta şi dovada deţinerii calităţii de angajat, respectiv copia contractului individual de muncă;
 3. contract individual de muncă/contract de prestări de servicii şi curriculum vitae, în copie, pentru actuar;
 1. contract individual de muncă/contract de prestări de servicii şi certificat CISA, în copie, pentru expertul în auditarea sistemelor informatice;
 1. declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. e); î)declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în forma prezentată în anexele nr. 2, 3 şi 4, după caz, în funcţie de aplicabilitatea în cadrul fiecărui sector de supraveghere financiară; m)chestionar, completat şi semnat, în forma prezentată în anexa nr. 5.
 2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
 • Documentaţia prevăzută la 8 se depune la Registratura A.S.F. şi este însoţită de o cerere întocmită în conformitate cu anexa nr. 1.
 • În situaţia în care auditorul financiar a fost avizat pentru a desfăşura activitate de audit financiar în cadrul unui sector de supraveghere financiară şi îşi manifestă intenţia să efectueze activităţi de audit financiar şi în cadrul celorlalte sectoare de supraveghere financiară, transmite, în vederea avizării, cererea întocmită conform

anexei nr. 1, însoţită doar de documentele solicitate pentru acele sectoare de supraveghere financiară.

 1. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) A.S.F. poate respinge solicitările de avizare menţionate la art. 9 alin. (2) dacă apreciază că nu sunt asigurate corespunzător cerinţele necesare de profesionalism, experienţă şi/sau bună reputaţie raportate la dimensiunea, importanţa şi complexitatea entităţilor care ar urma să fie auditate.

 1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Decizia A.S.F. de respingere, scrisă şi motivată, se comunică în termen de 7 zile de la data emiterii acesteia şi poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16

Orice modificare a informaţiilor şi/sau a documentelor care au stat la baza avizării auditorului financiar va fi comunicată A.S.F. de către acesta, în termen de maximum 15 zile de la data producerii modificării.

 1. La articolul 17, alineatul      (1) se modifică şi va avea

următorul cuprins:

Articolul 17

(1) Ulterior avizării de către A.S.F., auditorul financiar are obligaţia notificării contractelor aferente misiunilor de audit în termen de maximum 15 zile de la data încheierii, cu completarea corespunzătoare                         a declaraţiilor           care reflectă situaţiile de

incompatibilitate, prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 ale prezentei norme, şi a chestionarului – anexa nr. 5, actualizate, dacă au intervenit modificări ale informaţiilor furnizate la avizare. În situaţia în care nu au intervenit modificări, auditorul financiar va transmite A.S.F. o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în acest sens.

 1. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Obligaţia notificării contractelor aferente misiunilor de audit cu completările corespunzătoare prevăzute la alin. (1) revine şi auditorilor financiari care auditează entităţile prevăzute la art. 1 alin. (4).

 1. La articolul 18,       alineatul    (2)      se      modifică şi             va      avea

următorul cuprins:

(2) A.S.F. actualizează la finalul fiecărei luni lista auditorilor financiari avizaţi pe sectoare de supraveghere financiară şi/sau o listă comună şi asigură publicarea pe site.

 1. La articolul 19,       alineatul    (2)      se      modifică şi             va      avea

următorul cuprins:

(2) În cazul schimbării auditorului financiar/desemnării unui nou auditor financiar ca urmare a încheierii misiunii de audit de financiar, entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) transmit A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la data adoptării hotărârii, o notificare în care să se precizeze motivele schimbării auditorului financiar şi numele auditorului financiar nou desemnat.

 1. La articolul 21, partea introductivă şi literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Articolul 21

Auditorii financiari care efectuează misiuni de audit financiar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a se asigura că sunt respectate următoarele dispoziţii, inclusiv cele referitoare la partenerii-cheie şi actuarii acestora, după caz:

 1. perioada de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar este de maximum 5 ani consecutivi, perioadă care poate fi prelungită o singură dată la solicitarea entităţii auditate pentru o perioadă de maximum 3 ani de către Consiliul A.S.F., cu respectarea legislaţiei sectoriale în vigoare, în baza unei analize fundamentate a activităţii desfăşurate de către auditorul financiar şi a unei recomandări din partea C.A.F.R.;
 2. auditorii financiari care în timpul exercitării atribuţiilor întro entitate prevăzută la art. 1 alin. (2), ce are legături strânse cu o altă societate la care aceştia efectuează audit financiar, au obligaţia să informeze

A.S.F. despre aspectele care au legătură cu societatea auditată, la solicitarea A.S.F. sau la momentul constatării aspectelor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b) şi c);

d)partenerul-cheie de audit are obligaţia de a aloca resurse suficiente actuarului desemnat în echipa de audit astfel încât să se asigure calitatea misiunii de audit efectuate cu respectarea cerinţelor standardelor de audit; un actuar care acceptă o lucrare în cadrul misiunii de audit trebuie să respecte standardele profesionale şi de etică ale profesiei de actuar, având obligaţia de a aloca suficient buget de timp pentru a nu afecta calitatea analizelor actuariale necesare îndeplinirii misiunii de audit; actuarul desemnat în echipa de audit nu poate accepta participarea în cadrul misiunilor de audit dacă bugetul propriu de timp nu îi permite alocarea timpului necesar îndeplinirii corecte şi la timp a lucrărilor care îi revin; actuarului nu i se permite participarea la două sau mai multe misiuni de audit în acelaşi timp;

 1. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22
 • Auditorul financiar care efectuează auditarea situaţiilor financiare anuale/consolidate ale entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) are obligaţia întocmirii unui raport de audit în conformitate cu standardele internaţionale de audit.
 • Raportul de audit trebuie să fie datat, semnat de partenerul-cheie al misiunii de audit financiar şi să conţină în clar numele persoanei care l-a întocmit, precum şi numărul individual de înregistrare în Registrul public deţinut de C.A.F.R.
 • Auditorii financiari care auditează situaţiile financiare anuale ale administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi situaţiile financiare anuale ale unui fond de pensii administrat privat/fond de pensii facultative au obligaţia completării machetelor privind rapoartele de audit prevăzute în anexele nr. 6, 7 şi 8.
 1. La articolul 23, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a)contractul de audit se încheie până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor; în situaţia în care contractul de audit se încheie pentru o perioadă mai mare de un an, încheierea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 21 lit. a);

 1. La articolul 26 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d)exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situaţiilor financiare anuale/consolidate ale entităţii.

 1. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 36

(1) Prevederile prezentei norme se completează cu dispoziţiile privind auditul financiar din legislaţia aplicabilă celor 3 sectoare de supraveghere financiară.

 1. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta normă.

 1. Anexele nr. 1, 3 , 4 si 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta normă.

2 3 . După anexa nr. 5 se introduc 3 noi anexe , anexele nr. 6­8, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 5-7 care fac parte integrantă din prezenta normă.

Articolul II

 • Auditorii financiari înscrişi în listele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi care nu au fost avizaţi de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă, au obligaţia ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme să depună documentele prevăzute la art. 8 lit. a)-e) şi lit. g)-m) din Norma nr. 27/2015, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 din aceeaşi normă.
 • Nedepunerea documentelor în conformitate cu prevederile alin. (1) sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Norma nr. 27/2015, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă, poate conduce la retragerea avizului/aprobării acordat/acordate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
 • Orice modificare a documentelor prevăzute la art. 8 lit. a)-e) şi lit. g)-m) din Norma nr. 27/2015, cu modificările şi completările aduse prin prezenta normă, este comunicată Autorităţii de Supraveghere Financiară de către auditorul financiar în termen de maximum 15 zile de la data producerii modificării.
 • Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) poate conduce la retragerea avizului/aprobării acordat/acordate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară auditorului financiar.

Articolul III

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 41.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Norma nr. 27/2015)

CERERE

pentru avizarea auditorului financiar

Auditor financiar, persoană juridică ………………………………………………………………………………….

cu sediul/domiciliul în …………………………………………………………………………………… , solicit

avizarea în vederea desfăşurării activităţii de audit financiar la entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul ……………….. ,

respectiv

*

la ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se completează în funcţie de situaţia existentă la momentul depunerii cererii.

 1. Datele de identificare ale auditorului financiar, persoană juridică:

Denumirea auditorului financiar, persoană juridică

Forma juridică

Adresa sediului social

Codul de înregistrare fiscală

Numărul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberat/eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România

Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail)

 1. Date privind reprezentantul legal al auditorului financiar, persoană juridică:

Numele şi prenumele

Funcţia

Informaţii de contact (telefon, fax, e-mail)

 1. Date privind actuarul (salariat sau colaborator cu contract de prestări servicii la auditorul financiar, persoană juridică):

Numele şi prenumele

Funcţia

 1. Date privind expertul în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor” (salariat sau colaborator cu contract de prestări servicii la auditorul financiar, persoană juridică):

Numele şi prenumele

Funcţia

 1. Informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar:

Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată.

Totodată, în numele auditorului financiar, persoană juridică, pe care îl reprezint, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.

Reprezentant legal al auditorului financiar, persoană juridică

(numele şi prenumele) (semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Norma nr. 27/2015)

DECLARAŢIE

Subsemnatul, …………………………………………………………………………….. , partener-cheie

de audit al……………………………………………………………………………………………………. , (numele

şi prenumele) (denumirea auditorului financiar, persoana juridică)

propus pentru realizarea auditului financiar la entitatea* (denumirea entităţii)

* Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private.

 • declar că nu mă aflu într-o situaţie de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;
 • declar că nu mai deţin calitatea de partener-cheie de audit; sau**

** Se va alege varianta corespunzătoare şi se va completa în consecinţă.

deţin calitatea de partener-cheie la auditorul financiar

…………………………………………..  în vederea efectuării auditului financiar

pentru următoarele entităţi: ……………………………………………………………. ***.

*** Informaţiile se vor furniza pentru fiecare auditor financiar la care se deţine calitatea de partener-cheie, cu precizarea entităţilor pentru care se efectuează misiuni de audit în numele respectivului auditor financiar.

Data………………………………………………………………….

Numele şi prenumele…………………………………

Nr. din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România…………………………………………………………………..

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Norma nr. 27/2015) DECLARAŢIE

Subsemnatul, ……………………………………………………..

actuar ………………………………………………………………….  (numele şi prenumele) (salariat/colaborator cu contract prestări servicii)

al …………………………………………………………………………………………………………….  , propus

pentru realizarea auditului financiar la entitatea* …………………………………………………………….  (denumirea auditorului financiar, persoană juridică) (denumirea entităţii)

 • Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private şi pe piaţa de capital.
 • declar că nu mai fac parte din nicio echipă de audit; sau
 • declar că mai fac parte din echipa de audit propusă pentru

realizarea auditului financiar la entitatea……………………………………………………………

Data…………………………………………………………………….

Numele şi prenumele……………………………………..

Nr. din registrul actuarilor……………………………….

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Norma nr. 27/2015)

CHESTIONAR*

 • Chestionarul se va completa de către auditorul financiar, persoană juridică, şi se va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile primite, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

pentru auditorul financiar, persoană juridică

 1. Identitatea auditorului financiar, persoană juridică (Se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi numărul certificatului/autorizaţiei de funcţionare eliberat/eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România.)
 2. Identitatea reprezentantului legal al auditorului financiar, persoană juridică (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, informaţiile de contact – adresă, telefon, e-mail.)
 3. Identitatea auditorului financiar, partener-cheie de audit (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, informaţiile de contact – adresă, telefon, e-mail.)
 4. Identitatea actuarului/actuarilor din echipa de audit ce va/vor participa la auditul financiar al entităţii (Se vor indica: numele, prenumele, informaţiile de contact – adresă, telefon, e-mail.)

Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. În situaţia în care anumite puncte nu sunt aplicabile, se va preciza acest fapt. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

 1. Identitatea expertului/experţilor în auditarea sistemelor informatice care deţine/deţin certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor” ce va/vor participa la auditul financiar al entităţii (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, informaţiile de contact – adresă, telefon, e-mail.)
 2. Să se menţioneze entitatea la care auditorul financiar, persoană juridică, a coordonat sau a participat în cadrul misiunilor sale de audit la auditarea situaţiilor financiare anuale individuale şi/sau consolidate, cu precizarea exerciţiilor financiare pentru care acestea au fost întocmite.
 3. Să se precizeze dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care auditorul financiar, persoană juridică, a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare/administrare

specială/redresare financiară. În caz afirmativ, să se prezinte toate detaliile.

 1. Să se menţioneze dacă în ultimii 10 ani auditorul financiar, persoană juridică, sau acţionarii/asociaţii auditorului financiar, persoană juridică, a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri.
 2. Dacă da, să se prezinte detalii complete, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării acesteia.

 1. Să se menţioneze dacă auditorul financiar, persoană juridică, sau reprezentantul legal al auditorului financiar, persoană juridică, a fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante.
 2. Să se prezinte entităţile la care auditorul financiar, persoană juridică, menţionat la pct. 1 a efectuat în ultimii 5 ani sau efectuează în prezent misiuni de audit financiar.
 3. Să se prezinte entităţile la care partenerul-cheie de audit a efectuat în ultimii 5 ani misiuni de audit, cu precizarea misiunilor de audit date în responsabilitate.
 4. Menţionaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea auditorului financiar, persoană juridică, menţionat la pct. 1.
 5. Subsemnatul, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii prevăzute de Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele auditorului financiar, persoană juridică, pe care il reprezint, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.

Reprezentant legal al auditorului financiar,

persoană juridică…………………………………………………………..

(numele şi prenumele)

Data………………………………………………………………..

Semnătura şi ştampila……………………………….

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 6 la Norma nr. 27/2015)

RAPORT DE AUDIT

al situaţiilor financiare anuale aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative

 1. Titlul

Destinatarul

Raport asupra situaţiilor financiare

 1. Paragraful introductiv care să identifice:
 2. situaţiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
 3. aria auditului financiar, cu respectarea standardelor internaţionale de audit conform cărora a fost efectuat auditul.
 4. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
 5. Responsabilitatea auditorului
 6. Opinia auditorului:
 7. opinia auditorului financiar care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situaţiile financiare anuale oferă o imagine corectă şi fidelă a activităţii administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerinţelor legale; opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă auditorul financiar nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar anterior de către un alt auditor financiar nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
 8. o referire privind aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.

Raport asupra altor dispoziţii legale şi de reglementare

 1. Alte responsabilităţi de raportare:
 2. o referire privind respectarea prevederilor care vizează:

metodologia de calcul şi evidenţă a provizioanelor tehnice

constituite de administrator;

categoriile de active admise să acopere provizioanele
( ) tehnice ale administratorului constituite de administrator;

riii) regulile de diversificare pentru activele admise să acopere ( ) provizioanele tehnice constituite de administrator;

r ) calculul şi evidenţa comisioanelor privind activitatea de ( ) marketing;

( ) calculul şi evidenţa veniturilor administratorului ( ) constituite conform legii;

 1. o referire privind practicile şi procedurile controlului şi auditului intern ale societăţii de pensii, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora.

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale

 1. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit „Scrisoare către conducerea societăţii”.
 2. Semnătura auditorului ……………………………………………………………………………………..
 3. Data raportului auditorului ……………………………………………………………………………..
 4. Adresa auditorului ………………………………………………………………………………………….

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 7 la Norma nr. 27/2015)

RAPORT DE AUDIT

al situaţiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii administrat privat

 1. Titlul

Destinatarul

Raport asupra situaţiilor financiare

 1. Paragraful introductiv care să identifice: a)situaţiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost

aplicat la întocmirea acestora;

b)aria auditului financiar, cu respectarea standardelor internaţionale de audit conform cărora a fost efectuat auditul.

 1. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
 2. Responsabilitatea auditorului
 3. Opinia auditorului:
 4. opinia auditorului financiar care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situaţiile financiare anuale oferă o imagine corectă şi fidelă a activităţii fondului de pensii şi care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerinţelor legale; opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă auditorul financiar nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar anterior de către un alt auditor financiar nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
 5. o referire privind aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.

Raport asupra altor dispoziţii legale şi de reglementare

 1. Alte responsabilităţi de raportare:
 2. auditarea anuală a valorii activului net şi a valorii unităţii de fond, auditorul financiar având obligaţia de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul al indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii administrate privat;
 3. o referire cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte:

calculul, convertirea şi evidenţa contribuţiilor individuale

 • ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
 • calculul şi evidenţa comisionului constituit conform legii;
 • calculul şi evidenţa activelor fondurilor de pensii

( ) administrate privat, inclusiv a dividendelor de încasat;

calculul şi evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi

 • efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat;

( ) calculul şi evidenţa transferurilor participanţilor între

 • fondurile de pensii administrate privat;

calculul şi evidenţa utilizării activului personal net al ( i) participantului la un fond de pensii privat, în caz de ( ) invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;

calculul şi evidenţa provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise să acopere ( ii) provizioanele tehnice ale administratorului constituite de (   ) administrator, precum şi regulile de diversificare pentru

activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;

( iii) calculul şi evidenţa garanţiei minime pentru fiecare (             ) participant al fondului de pensii private;

 1. o referire despre practicile şi procedurile controlului şi auditului intern al administratorului cu privire la fondul de pensii administrat privat, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit „Scrisoare către conducerea societăţii”.

Raport asupra conformităţii raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale

 1. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar
 2. Semnătura auditorului …………………………………………………………………………………………..
 3. Data raportului auditorului …………………………………………………………………………………..
 4. Adresa auditorului ………………………………………………………………………………………………

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 8 la Norma nr. 27/2015)

RAPORT DE AUDIT

al situaţiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii facultative 1.

Titlul ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Destinatarul ………………………………………………………………………………………………………………………

Raport asupra situaţiilor financiare

 1. Paragraful introductiv care să identifice:
 2. situaţiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
 3. aria       auditului financiar, cu respectarea standardelor internaţionale de audit conform cărora a fost efectuat auditul.
 4. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
 5. Responsabilitatea auditorului
 6. Opinia auditorului:
 7. opinia auditorului financiar care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situaţiile financiare anuale oferă o imagine corectă şi fidelă a activităţii fondului de pensii facultative şi care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerinţelor legale; opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar anterior de către un alt auditor financiar nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
 8. o referire cu privire la aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.

Raport asupra altor dispoziţii legale şi de reglementare

 1. Alte responsabilităţi de raportare:
 2. auditarea anuală a valorii activului net şi a valorii unităţii de fond, auditorul financiar având obligaţia de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul al indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii facultative;
 3. o referire cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte:
 • calculul, convertirea şi evidenţa contribuţiilor individuale () ale participanţilor la fondurile de pensii facultative;
 • calculul şi evidenţa comisionului constituit conform legii;

riii) calculul şi evidenţa activelor fondurilor de pensii ( ) facultative, inclusiv a dividendelor de încasat;

(i ) calculul şi evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi ( ) efectuate prin conturile fondurilor de pensii facultative;

( ) calculul şi evidenţa transferurilor participanţilor între (v) fondurile de pensii facultative;

calculul şi evidenţa utilizării activului personal net al ( i) participantului la un fond de pensii facultative, în caz de ( ‘ invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;

calculul şi evidenţa provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise să acopere ( ii) provizioanele tehnice ale administratorului constituite de (          ‘ administrator, precum şi regulile de diversificare pentru

activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;

 1. o referire cu privire la practicile şi procedurile controlului şi auditului intern al administratorului, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit „Scrisoare către conducerea societăţii”.

Raport asupra conformităţii raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale

 1. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar
 2. Semnătura auditorului………………………………………………………………………………..
 3. Data raportului auditorului……………………………………………………………………….
 4. Adresa auditorului……………………………………………………………………………………

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş

Emitent guvernul româniei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

 • Se aprobă stema municipiului Reghin, judeţul Mureş, prevăzută în anexa nr. 1.
 • Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
 • Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 882.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STEMA

municipiului Reghin, judeţul Mureş

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş

Descrierea stemei

Stema municipiului Reghin, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef de trei brâuri undate, primul şi cel de al treilea de argint, cel de la mijloc albastru.

În şef, în câmp roşu, sunt înscrise trei stele de aur cu câte şase raze.

Partea inferioară, despicată, are:

 • în dreapta, în câmp de argint, o jumătate de vioară roşie, cu gâtul şi corzile negre, ieşind spre dreapta;
 • în stânga, în câmp albastru, o jumătate de brad argintiu, ieşind spre stânga.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Steaua este elementul preluat din vechea stemă a localităţii. Brâurile undate argintii reprezintă râurile Mureş şi Gurghiu. Vioara aminteşte de renumele localităţii cunoscut ca oraş al viorilor, datorită fabricilor de instrumente muzicale şi a vestiţilor lutieri de renume mondial.

Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei şi industria de prelucrare a lemnului.

Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj

Emitent guvernul româniei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

 • Se aprobă stema comunei Săcuieu, judeţul Cluj, prevăzută in anexa nr. 1.
 • Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
 • Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Bucureşti, 8 decembrie 2016.

Nr. 938.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STEMA

comunei Săcuieu, judeţul Cluj

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj Descrierea stemei

Stema comunei Săcuieu, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un brad verde.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un cocoş de munte cu creasta şi aripile roşii, stând pe o ramură verde.

În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o stâncă de argint străbătută de un brâu undat albastru.

În partea inferioară, în stânga, în câmp roşu, se află o ramură cu afine.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate Bradul simbolizează bogăţia silvică a zonei.

Cocoşul de munte subliniază existenţa în zonă a acestei păsări sălbatice.

Stânca subliniază faptul că aici există sub formă de monumente ale naturii, Pietrele albe.

Ramura de afine reprezintă una dintre ocupaţiile locuitorilor, recoltarea fructelor de pădure şi plante medicinale.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş

Emitent guvernul româniei

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

 • Se aprobă stema municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş, prevăzută în anexa nr. 1.
 • Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
 • Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Bucureşti, 23 noiembrie 2016.

Nr. 883.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STEMA

municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş Descrierea stemei

Stema municipiului Curtea de Argeş, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.

Scutul este încărcat cu o acvilă neagră cu aripile deschise şi cu zborul în jos, cu ciocul şi ghearele roşii, cu capul conturnat, ţinând în cioc o cruce de aur, poziţionată în pal; acvila stă în picioare pe o spadă medievală cu teacă, de argint, aşezată în fascie cu vârful spre senestra.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Elementele componente relevă că localitatea a fost în trecut capitala ţării. Din această localitate s-au ridicat unii voievozi, în primul rând domnul Mircea cel Bătrân, pentru a înfrunta oştirea otomană.

Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *