Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1059, 1060, 1061, 1062 din 14 decembrie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 20 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1059 din 14 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, și a Rezoluției nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură la 12 mai 2017
Nr. 308 din 12-Decembrie-2018

Acord de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură
Nr. – din 29-Iunie-2015
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing la 29 iunie 2015, și a Rezoluției nr. 40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură la 12 mai 2017
Nr. 1236 din 12-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1060 din 14 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018
Nr. 306 din 11-Decembrie-2018

Acord pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Nr. – din 04-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Nr. 552 din 18-Septembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018
Nr. 1219 din 11-Decembrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
Nr. 108 din 13-Decembrie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2019
Nr. 209 din 07-Noiembrie-2018
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 490/2016 pentru aprobarea graficului efectuării transportului deținuților între unitățile penitenciare
Nr. 708 din 29-Noiembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011
Nr. 1824 din 05-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educației Naționale privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.823/2013
Nr. 5531 din 15-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1061 din 14 decembrie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu COM(2018)673
Nr. 79 din 12-Decembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității COM(2018)708
Nr. 80 din 12-Decembrie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Neagră COM(2018)710
Nr. 81 din 12-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1243 din 13-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1242 din 13-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1244 din 13-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1245 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale
Nr. 977 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară
Nr. 981 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susținerii activităților cultelor
Nr. 979 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere
Nr. 983 din 13-Decembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională
Nr. 1287 din 05-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1062 din 14 decembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 109 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II
Nr. 974 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Done Ionuț
Nr. 976 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 978 din 13-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale
Nr. 309 din 14-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale
Nr. 308 din 14-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Mihai Dan Chirică din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 310 din 14-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale
Nr. 311 din 14-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dănuț Alexandru Potor din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 312 din 14-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *