Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 106, 107, 108, 109, 110 din 12 februarie 2019

6 minute • Monitorul Oficial • 21 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2019

Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
Nr. 114 din 11-Februarie-2019
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic
Nr. 115 din 11-Februarie-2019
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției
Nr. 3 din 08-Februarie-2019
Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Nr. 116 din 11-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Györke Zoltán în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 24 din 08-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aplicarea mobilității pentru domnul Györke Zoltán din funcția publică de subprefect al județului Cluj în funcția publică de inspector guvernamental
Nr. 54 din 08-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Gorj
Nr. 1696 din 17-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea punctului 9 subpunctul 9.2 – Derularea și verificarea procedurii de achiziții din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 167/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiții productive în acvacultură – eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
Nr. 66 din 21-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 107 din 12 februarie 2019

Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modalitățile de realizare a controlului exportului și importului produselor chimice care prezintă risc, precum și modalitățile de colaborare dintre autorități, conform Hotărârii Guvernului nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc
Nr. 3729 din 10-Decembrie-2018
Ministerul Mediului
Ordin privind modalitățile de realizare a controlului exportului și importului produselor chimice care prezintă risc, precum și modalitățile de colaborare dintre autorități, conform Hotărârii Guvernului nr. 770/2016 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc
Nr. 1214 din 15-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind schimbarea din grupa valorică B în grupa valorică A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Biserica „Sf. Grigore Decapolitul – Eleonul a fostului schit Păpușa“, situat la adresa poștală satul Bistrița, comuna Costești, județul Vâlcea, având codul LMI VL-II-m-B-09668
Nr. 2842 din 01-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea parțială a imobilului monument istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Cramă, având cod LMI IL-II-m-A-14146.02, parte a monumentului istoric Ansamblul conacului Hagianoff, având cod LMI IL-II-a-A-14146, situat la adresa poștală comuna Manasia, județul Ialomița, respectiv declasarea anexei C5-1
Nr. 2834 din 01-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea monumentului istoric clasat cu denumirea Casă, având cod LMI B-II-m-B-18734, situat la adresa poștală Calea Floreasca nr. 200, sectorul 1, municipiul București, din Lista monumentelor istorice
Nr. 2856 din 12-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric clasat cu denumirea Casa Irimia, azi Căminul de bătrâni, situat la adresa poștală Str. Polonă nr. 22, municipiul Brăila, județul Brăila, având cod LMI BR-II-m-B-02122
Nr. 2903 din 20-Noiembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind declasarea monumentului istoric clasat cu denumirea Casa Piliuță, având cod LMI BT-II-m-B-01939, situat la adresa poștală str. Vârnav nr. 29, municipiul Botoșani, județul Botoșani, din Lista monumentelor istorice
Nr. 2906 din 20-Noiembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
Nr. 1 din 18-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2019

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică
Nr. 82 din 21-Ianuarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Institutului Național de Sănătate Publică
Nr. 82 din 21-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 109 din 12 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii“
Nr. 57 din 08-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Grigore Gîrjoabă în funcția de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Nr. 25 din 12-Februarie-2019
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune“
Nr. 114 din 21-Ianuarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.062/1/2018
Nr. 23 din 12-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 110 din 12 februarie 2019

Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică
Nr. 27 din 12-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea calității de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relației cu Parlamentul, acordată domnului Marian Neacșu
Nr. 26 din 12-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Viorel Mocanu în funcția de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu rang de director general
Nr. 29 din 12-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Catrinel Brumar din funcția de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu rang de director general
Nr. 28 din 12-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu
Nr. 64 din 22-Ianuarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *