Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 107, 108, 109, 110, 111 din 5 februarie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 05 februarie 2018


Monitorul Oficial nr. 107 din 5 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, raportate la sintagma „prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială“ cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Nr. 669 din 24-Octombrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere
Nr. 33 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuție și înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016
Nr. 161 din 29-Ianuarie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității „Adventus“ din Cernica
Nr. 3020 din 08-Ianuarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.091/1/2017
Nr. 91 din 04-Decembrie-2017
Camera Consultanților Fiscali
Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018
Nr. 1 din 23-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 108 din 5 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
Nr. 759 din 23-Noiembrie-2017
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.949/1/2017
Nr. 84 din 20-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 109 din 5 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 668 din 24-Octombrie-2017
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
Nr. 30 din 25-Ianuarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017
Nr. 22 din 23-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 110 din 5 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și ale art. 274 din Codul de procedură penală
Nr. 639 din 17-Octombrie-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nr. 2883 din 29-Decembrie-2017
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie pentru aprobarea Normelor privind desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor în sistemul administrației penitenciare
Nr. 500494 din 04-Decembrie-2017
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare
Nr. 3 din 22-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Regulament activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului(republicat)
Nr. – din 03-Martie-1992

Monitorul Oficial nr. 111 din 5 februarie 2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Nelu Vasile Barbu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 56 din 05-Februarie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Puiu-Lucian Georgescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării și Inovării
Nr. 55 din 05-Februarie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare
Nr. 1620 din 27-Decembrie-2017
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale
Nr. 21 din 23-Ianuarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *