Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1075, 1076, 1077, 1078 din 19 decembrie 2018

8 minute • Monitorul Oficial • 20 decembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 1075 din 19 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Nr. 311 din 17-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Nr. 1247 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
Nr. 312 din 17-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
Nr. 1248 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Nr. 313 din 17-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Nr. 1249 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
Nr. 314 din 17-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
Nr. 1250 din 17-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Nr. 315 din 17-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Nr. 1251 din 17-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3–5 și art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Nr. 545 din 18-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26, art. 28 și art. 29 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, cu modificările ulterioare, precum și a prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
Nr. 555 din 18-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie și a Ghidului de plată elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
Nr. 3741 din 10-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1076 din 19 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie asupra cererii de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între prim-ministrul României, pe de o parte, și Președintele României, pe de altă parte
Nr. 538 din 12-Septembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Milcovul, județul Vrancea, și Ștefan cel Mare, județul Vaslui
Nr. 1634 din 26-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1077 din 19 decembrie 2018 

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nr. 664 din 30-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Nr. 972 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 985 din 13-Decembrie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială și acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din aparatul propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale și celui din instituțiile publice aflate în subordinea/coordonarea acestuia
Nr. 2915 din 27-Noiembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea
Nr. 1582 din 11-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
Nr. 16 din 13-Decembrie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre pentru modificarea și completarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea documentelor care atestă titlurile românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în vederea recunoașterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparținând Spațiului Economic European și de către Confederația Elvețiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 7/2016
Nr. 35 din 06-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1078 din 19 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
Nr. 559 din 18-Septembrie-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2018, încheiat prin schimb de scrisori semnate la București la 17 decembrie 2018 și la Chișinău la 18 decembrie 2018 în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010
Nr. 2616 din 18-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
Nr. 3809 din 18-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *