Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 din 27 decembrie 2018

16 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 1098 din 27 decembrie 2018 

Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 340 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 1279 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Nr. 341 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2018 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Nr. 1280 din 21-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019
Nr. 219 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1099 din 27 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
Nr. 322 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
Nr. 1261 din 20-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
Nr. 322 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
Nr. 1261 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum și pentru instituirea unor reguli temporare de evoluție în cariera militară
Nr. M.225 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1100 din 27 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 639 din 16-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Cozma, județul Mureș
Nr. 965 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Valu lui Traian, județul Constanța
Nr. 966 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lelești, județul Gorj
Nr. 967 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Socol, județul Caraș-Severin
Nr. 968 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mociu, județul Cluj
Nr. 969 din 07-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cristian, județul Sibiu
Nr. 970 din 07-Decembrie-2018
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenției și ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, și a modelului și conținutului formularului tipizat cu regim special al autorizației emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor persoanelor fizice și juridice ce efectuează operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase
Nr. 551 din 04-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1101 din 27 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București
Nr. 316 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București
Nr. 1252 din 19-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind desființarea Universității „George Barițiu“ din Brașov
Nr. 317 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind desființarea Universității „George Barițiu“ din Brașov
Nr. 1253 din 19-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind desființarea Universității „Mihai Eminescu“ din municipiul Timișoara, județul Timiș
Nr. 318 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind desființarea Universității „Mihai Eminescu“ din municipiul Timișoara, județul Timiș
Nr. 1254 din 19-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
Nr. 319 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
Nr. 1255 din 19-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înființarea Universității „Spiru Haret“ din București
Nr. 320 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înființarea Universității „Spiru Haret“ din București
Nr. 1256 din 19-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
Nr. 321 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
Nr. 1260 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Nr. 1262 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Nr. 323 din 21-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE – COM (2018) 639 final
Nr. 187 din 19-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/XXX [guvernanța uniunii energetice] având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană – COM (2018) 744 final
Nr. 188 din 19-Decembrie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European Și Comitetul Regiunilor – Programul de lucru al Comisiei pentru 2019 – Îndeplinirea promisiunilor făcute și pregătirea pentru viitor – COM (2018) 800 final
Nr. 189 din 19-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind obligația participanților la piața de gaze naturale de a tranzacționa pe piețele centralizate din România
Nr. 221 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1102 din 27 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
Nr. 325 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
Nr. 326 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
Nr. 1264 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Șenol Ali
Nr. 1005 din 20-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
Nr. 1265 din 20-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, realizat de Societatea PREMIER ENERGY – S.R.L.
Nr. 215 din 19-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate de distribuție pentru operarea sistemului de distribuție preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY – S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuție a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparținătoare municipiului Zimnicea, județul Teleorman
Nr. 216 din 19-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea venitului unitar și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Nr. 220 din 19-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a produselor standardizate pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.
Nr. 223 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1103 din 27 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
Nr. 329 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
Nr. 1268 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană
Nr. 330 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
Nr. 332 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană
Nr. 1269 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
Nr. 334 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
Nr. 1271 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
Nr. 1273 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Nr. 335 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Nr. 1274 din 21-Decembrie-2018
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală
Nr. 203 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Corbu Nou Cercetare SPP din județul Brăila, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1518 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Grădiștea – Terasă din județul Călărași, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1519 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Ozun din județul Covasna, în proprietatea acestei organizații
Nr. 1520 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Putineiu SPpC13 și al Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Putineiu SPpC14 din județul Giurgiu, în proprietatea acestor organizații
Nr. 1521 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în proprietatea unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Galați
Nr. 1522 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1104 din 27 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Nr. 324 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Nr. 1263 din 20-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Nr. 342 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Nr. 1281 din 21-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Masterplanul investițiilor în turism – și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism
Nr. 1022 din 21-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ“ – S.A.
Nr. 1029 din 21-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
Nr. 1516 din 19-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Ghindărești, județul Constanța
Nr. 1633 din 26-Noiembrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“- S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea Actului adițional nr. 4 pentru anul 2018, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2018 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2018
Nr. 1905 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Funcției Publice
Ordin pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018
Nr. 3858 din 21-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Nr. 519 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public
Nr. 112 din 21-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind revocarea și numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Nr. 1030 din 21-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“
Nr. 1031 din 21-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al „Liniei electrice aeriene (LEA) 110 kV dublu circuit CHE Bumbești – borna 35 bis LEA 110 kV Târgu Jiu Nord – Parângu circuitul 2“ pentru racordarea la Sistemul Electroenergetic Național a Centralei Hidroelectrice Bumbești, obiectiv din cadrul lucrării de utilitate publică și interes național „Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești“, județele Gorj și Hunedoara
Nr. 1032 din 21-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Nr. 3893 din 27-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *