Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115 din 28 decembrie 2018

12 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 1106 din 28 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Nr. 328 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Nr. 1267 din 21-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206^33 alin. (1) lit. b), art. 221^3 alin. (2) lit. j), precum și ale art. 221^3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Nr. 361 din 31-Mai-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de jurisdicție a imputațiilor din Ministerul Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.27/2014
Nr. M.228 din 21-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1107 din 28 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Nr. 327 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
Nr. 1266 din 20-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
Nr. 336 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind statutul inspectorului de muncă
Nr. 337 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
Nr. 1275 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Nr. 338 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind statutul inspectorului de muncă
Nr. 1276 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 339 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Nr. 1277 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nr. 1278 din 21-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) și art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 640 din 16-Octombrie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250
Nr. 1911 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1108 din 28 decembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare a unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
Nr. 1006 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea atribuțiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și a fișelor posturilor personalului din conducerea acestuia
Nr. 150 din 20-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1109 din 28 decembrie 2018

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“, măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“, submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020
Nr. 1523 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data de 31 martie 2019
Nr. 1558 din 18-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale
Nr. 217 din 19-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1110 din 28 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 354 din 27-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Nr. 1303 din 27-Decembrie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști
Nr. 146 din 11-Decembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști
Nr. 2578 din 18-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut
Nr. 1616 din 27-Decembrie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
Nr. 1608 din 27-Decembrie-2018
Banca Națională a României
Ordin privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII)
Nr. 9 din 18-Decembrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului – moneda din aur de 10 ducați Mihai Viteazul
Nr. 32 din 18-Decembrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede dedicate preluării de către România, la 1 ianuarie 2019, a Președinției Consiliului Uniunii Europene
Nr. 33 din 18-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană
Nr. 331 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană
Nr. 1270 din 21-Decembrie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană
Nr. 333 din 21-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană
Nr. 1272 din 21-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
Nr. 1017 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
Nr. 1035 din 21-Decembrie-2018
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 202/2018 privind stabilirea Procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
Nr. 317 din 27-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1112 din 28 decembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012
Nr. 1019 din 20-Decembrie-2018
Colegiul Fizioterapeuţilor din România
Hotărâre privind suspendarea sau încetarea la cerere a calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România
Nr. 43 din 07-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1113 din 28 decembrie 2018

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1313 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1312 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1314 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1315 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1316 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1317 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1318 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1319 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 1320 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1321 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1322 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1323 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1326 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1324 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1325 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1329 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1327 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1328 din 28-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Vrancea
Nr. 1038 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 1330 din 28-Decembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013“, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.901/2013
Nr. 6466 din 17-Decembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.544/2018 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2018
Nr. 6543 din 20-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
Nr. 226 din 28-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1114 din 28 decembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare – Livada, km 155 + 125 – km 200 + 170; DN 19 Satu Mare – Livada, km 135 + 000 – km 150 + 000; reabilitare DN 1C Livada – Halmeu, km 200 + 170 – km 216 + 630“
Nr. 1008 din 20-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Gălăuțaș, județul Harghita
Nr. 1635 din 26-Noiembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice
Nr. 227 din 28-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Normei tehnice „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“
Nr. 228 din 28-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1115 din 28 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii
Nr. 337 din 22-Mai-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. (2) din Codul penal
Nr. 676 din 06-Noiembrie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
Nr. 3236 din 27-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *