Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 111, 112, 113, 114, 115 din 13 februarie 2019

6 minute • Monitorul Oficial • 21 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Nr. 699 din 15-Noiembrie-2018
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 7.992/2006 pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Icoana, județul Giurgiu, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială Arcotex – S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2008
Nr. 10 din 04-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Prahova
Nr. 57 din 21-Ianuarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale
Nr. 81 din 16-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 112 din 13 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Nr. 648 din 23-Octombrie-2018
Ministerul Cercetării și Inovării
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a ALFRED
Nr. 121 din 01-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

Senatul României
Hotărâre privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă
Nr. 4 din 11-Februarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 596 din 27-Septembrie-2018

Memorandum între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării
Nr. – din 06-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Madrid la 6 septembrie 2018
Nr. 56 din 08-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Tulcea – Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
Nr. 60 din 08-Februarie-2019
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru stabilirea condițiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
Nr. 13 din 23-Ianuarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 10 Vadu Pașii din județul Buzău, în proprietatea acestei organizații
Nr. 87 din 12-Februarie-2019
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii“ din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient“, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013
Nr. 1384 din 07-Februarie-2019
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii“ din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient“, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013
Nr. 274 din 31-Ianuarie-2019
Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.908/C/2013
Nr. 513/C din 05-Februarie-2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul național de protecție
Nr. 2 din 30-Ianuarie-2019
Ministerul Justiției
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției nr. 30/C/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018
Nr. – din 13-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 114 din 13 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Nr. 652 din 30-Octombrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 11 octombrie 2018 și la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007
Nr. 63 din 08-Februarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigații, în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Scânteia din județul Ialomița
Nr. 88 din 12-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Robănești din județul Dolj
Nr. 198 din 31-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Alba
Nr. 199 din 31-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 115 din 13 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 11) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Nr. 824 din 11-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Mihai-Cătălin Necula în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Nr. 30 din 13-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani
Nr. 1773 din 27-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *