Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 112, 113, 114, 115, 116 din 6 februarie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 06 februarie 2018


Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2018

Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Nr. 2 din 01-Februarie-2018
Președintele României
Decret privind conferirea Medaliei Naționale Serviciul Credincios
Nr. 245 din 05-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Nr. 678 din 02-Noiembrie-2017
Președintele României
Decret privind conferirea unor decorații
Nr. 246 din 05-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș
Nr. 13 din 05-Ianuarie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Nr. 300 din 23-Ianuarie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
Nr. 89 din 25-Ianuarie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale Institutului Limbii Române
Nr. 3102 din 26-Ianuarie-2018
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
Nr. 301 din 23-Ianuarie-2018
Ministerul Mediului
Rectificare referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.503/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
Nr. 1503 din 06-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 113 din 6 februarie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București
Nr. 82 din 25-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 114 din 6 februarie 2018

Primul-Ministru
Decizie privind numirea unor membri în Comisia de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 473/2012 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici
Nr. 57 din 06-Februarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici
Nr. 58 din 06-Februarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici
Nr. 59 din 06-Februarie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017
Nr. 5686 din 20-Decembrie-2017
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
Nr. 184 din 02-Februarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.001/1/2017
Nr. 88 din 04-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 115 din 6 februarie 2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri
Nr. 1419 din 12-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 116 din 6 februarie 2018

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 2 din 06-Februarie-2018
Camera Deputaților
Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat
Nr. 3 din 06-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală
Nr. 802 din 05-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.249/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt
Nr. 28 din 09-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind blocarea fondurilor și resurselor economice, deținute sau avute sub control de persoana desemnată Ammar Sharif, având calitatea de asociat și administrator la Societatea Comercială PENDELUM – S.R.L.
Nr. 1241 din 02-Februarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
Nr. 1242 din 02-Februarie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
Nr. 3062 din 16-Ianuarie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006
Nr. 1 din 23-Ianuarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *