Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 116, 117, 118, 119 din 14 februarie 2019

5 minute • Monitorul Oficial • 21 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 116 din 14 februarie 2019

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
Nr. 62 din 08-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Bocșa din județul Caraș-Severin
Nr. 55 din 21-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Maliuc din județul Tulcea
Nr. 56 din 21-Ianuarie-2019
Colegiul Psihologilor din România
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România
Nr. 4 din 24-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 117 din 14 februarie 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC CAREI NORD – S.R.L.
Nr. 1002 din 04-Februarie-2019
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2019
Nr. 1073 din 12-Februarie-2019
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusă de fondatorul Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea – S.A., pentru un teren situat în municipiul Oradea, județul Bihor
Nr. 1001 din 04-Februarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare
Nr. 8 din 07-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 590 din 27-Septembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.981/1/2018
Nr. 77 din 12-Noiembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.998/1/2018
Nr. 79 din 12-Noiembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 118 din 14 februarie 2019

Parlamentul României
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului
Nr. 1 din 13-Februarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (2) din Codul de procedură penală
Nr. 869 din 18-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Nr. 90 din 13-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat
Nr. 3100 din 28-Ianuarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „gimnazial“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Reformat „Wesselényi“ din municipiul Zalău
Nr. 3102 din 28-Ianuarie-2019
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.493/1/2018
Nr. 83 din 26-Noiembrie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Ordonanța Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Nr. 1 din 14-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 119 din 14 februarie 2019

Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Nr. 4 din 13-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Nicolae Jecu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 32 din 14-Februarie-2019
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 31 din 14-Februarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Pajo Water Field din județul Prahova, în proprietatea acestei organizații
Nr. 91 din 13-Februarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, aplicabil în perioada 1 martie-30 iunie 2019
Nr. 13 din 13-Februarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
Nr. 14 din 13-Februarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *