Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 12, 13, 14, 15 din 7 ianuarie 2019

9 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 12 din 7 ianuarie 2019

Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 9 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 7 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 8 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 11 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 10 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 12 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 15 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 14 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 13 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 16 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 18 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 17 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 19 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 20 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 21 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 23 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 22 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 24 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 27 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 26 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 25 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 29 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 30 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 28 din 04-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparținând domeniului public al statului, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Maramureș
Nr. 1018 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind schimbarea denumirii Institutului de Chimie Timișoara al Academiei Române
Nr. 1021 din 21-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 1041 din 28-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturza“ al Județului Iași din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 1042 din 28-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău
Nr. 1043 din 28-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 13 din 7 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
Nr. 363 din 28-Decembrie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date
Nr. 1334 din 28-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 14 din 7 ianuarie 2019

Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
Nr. 5 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
Nr. 31 din 04-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
Nr. 6 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
Nr. 32 din 04-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Nr. 7 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Nr. 33 din 04-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 8 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 34 din 04-Ianuarie-2019
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
Nr. 9 din 04-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
Nr. 35 din 04-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier și a terenului aferent, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, județul Suceava
Nr. 1016 din 20-Decembrie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Gabriela-Daniela Coța în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 3 din 07-Ianuarie-2019
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcție în perimetrul Vâja, județul Gorj, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială DELTA ȘAGUL – S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru explorare
Nr. 32 din 19-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică
Nr. 1528 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
Nr. 3898 din 27-Decembrie-2018
Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal
Nr. – din 07-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 15 din 7 ianuarie 2019

Președintele României
Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Nr. 46 din 07-Ianuarie-2019
Președintele României
Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Nr. 47 din 07-Ianuarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10-104 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
Nr. 605 din 27-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *