Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 120, 121, 122, 123 din 15 februarie 2019

7 minute • Monitorul Oficial • 21 februarie 2019


Monitorul Oficial nr. 120 din 15 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Nr. 75 din 30-Ianuarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
Nr. 58 din 08-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică și comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistrița și Clubul Sportiv „Viitorul“ Vaslui, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară
Nr. 59 din 08-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
Nr. 64 din 08-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vâlcea, Constanța, Ilfov, Cluj, Argeș, Brașov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiș, Galați, Vrancea și municipiul București
Nr. 65 din 08-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 67 din 08-Februarie-2019
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
Ordin pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
Nr. 38 din 15-Ianuarie-2019
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 3.060/C/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
Nr. 3060/C din 15-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 121 din 15 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 595 din 27-Septembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Iași
Nr. 9 din 07-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava
Nr. 10 din 07-Ianuarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale
Nr. 29 din 03-Ianuarie-2019

Monitorul Oficial nr. 122 din 15 februarie 2019

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
Nr. 20 din 12-Februarie-2019
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
Nr. 1527 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
Nr. 339 din 06-Februarie-2019
Ministerul Mediului
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
Nr. 52 din 22-Ianuarie-2019
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.558/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 37 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș
Nr. 20 din 08-Ianuarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat
Nr. 3129 din 05-Februarie-2019

Proiect Proiect de lege privind valorificarea experienței profesionale acumulată de persoanele de vârsta a III-a prin angajarea în sectorul privat
Nr. – din 15-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 123 din 15 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 591 din 27-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
Nr. 611 din 31-Ianuarie-2019
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
Nr. 138 din 31-Ianuarie-2019
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“
Nr. 127 din 01-Februarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *